Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt satsar på goda klient- och personalerfarenheter

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt satsar på godq klient- och personalerfarenheter och omfattande samarbete. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände en uppdatering av strategin på sitt möte 24.11.2020. Den uppdaterade strategin förbereder sote-reformen och vill öppna vägar för att avklara den exceptionellt svåra ekonomiska situationen.

– Vi har ambitiösa mål. Vår vision är att vara Finland modernaste och mest uppskattade sjukvårdsdistrikt. Vi vårdar och behandlar våra klienter på ett sådant sätt att varje invånare i Egentliga Finland som behöver sjukhusvård vill få sin vård uttryckligen här hos oss.  Service med kvalitet börjar hemma hos klienten och den ska fortsätta ända hem igen, också på svenska, säger Matti Bergendahl, direktör för sjukvårdsdistriktet.

Förankring av strategin i verksamheten planeras under vintern.

– Vi ska harmonisera serviceprocesserna inom specialsjukvården, träna och coacha vår personal i servicesituationer och hitta nya metoder för att förbättra vår servicekultur, säger Bergendahl.

Sjukvårdsdistriktet sysselsätter ca 8500 proffs inom olika områden.

– Vi är en betydelsefull arbetsgivare och satsar ordentligt på vår personal. Vårt mål är att bli Finlands mest uppskattade arbetsplats. Vi vill att arbetsklimatet är uppmuntrande och stödande och att de som jobbar hos oss kan vara stolta över sitt arbete. På detta sätt återspelas tjänstvilligheten och blir kundservice, säger Bergendahl.

Arbetet fortsätter för ett tätare samarbete mellan specialsjukvården, primärhälsovården och socialtjänsterna i Egentliga Finland.

– Vi stöder en utveckling av landskapets servicesystem. För vår del stärker vi samarbetet inom specialansvarsområdet så att resultatet blir en friktionsfri helhet. Universitetssjukhusdistriktet och universitetssjukhuset ska ha förmågan att stöda forskning och regionens hälsovårds- och biokunnade och fortsätta samarbetet med högskolorna och andra utbildningsenheter, säger Bergendahl.

Strategin har beretts under ekonomiska betingelser som är exceptionellt svåra att förutse

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände budgeten och ekonomiplanen för de närmaste åren, vilka uppbyggts enligt de ramar som man tillsammans med medlemskommunerna kommit överens om. Medlemskommunernas betalningsandelar får stiga högst med +2,5 procent per år under åren 2021–2023.

Dessutom godkände fullmäktige förslaget om en särskild beredskapsavgift p.g.a. coronapandemin. Avgiften uppbärs vid behov. Totalt kan avgiften uppgå till 15 euro per invånare, sammanlagt alltså 7,2 miljoner euro. Beredskapsavgiften uppbärs endast om det stöd som staten utlovat sjukvårdsdistriktet uteblir. Stödets belopp ska täcka till fullo de ekonomiska förlusterna som handläggningen av pandemin förorsakat sjukvårdsdistriktet. Det slutliga beloppet av de statliga understöden torde bli klart vid årsskiftet.

Ändrat : 24.11.2020 15:52
Skapad : 24.11.2020 15:45