Förhandsröstning i presidentvalet på sjukhus 2018

Enligt lagen fungerar även sjukhusen som förhandsröstningsställen. På sjukhus får endast de röstberättigade som vårdas på sjukhuset rösta på förhand.

Vid förhandsröstningen ska den röstande kunna styrka sin identitet.

Röstningen underlättas avsevärt, om den röstande har med sig det meddelandekort som Befolkningsregistercentralen har sänt. Att meddelandekortet saknas utgör dock inget hinder för att rösta.

Tiderna för förhandsröstning på Åucs sjukhus i Åbo:

  • Åucs Kirurgiska sjukhus torsdag 18.1 kl. 13.00–16.00
  • Åucs Stamsjukhus (A-, U- och T-sjukhus) torsdag 18.1 från kl. 9.00
  • förhandsröstningen fortsätter på fredag 19.1, om inte alla villiga hinner göra det på torsdag 18.1.

Vårdpersonalen informerar patienter om förhandsröstningstider på våra andra sjukhus.

Valbestyrelsen/valbestyrelserna går i regel runt på varje vårdavdelning om inte annat har meddelats.

Valbestyrelsen som utför förhandsröstningen har med sig kandidatlista och övrigt material som behövs vid röstningen.

Observera att patienternas anhöriga och sjukhusets personal inte kan rösta på förhand på sjukhuset. De kan förhandsrösta på de allmänna förhandsröstningslokalerna eller rösta på valdagen.

Den ordinarie första valdagen för presidentvalet är söndagen den 28 januari 2018 och tiden för förhandsröstningen i hemlandet 17-23.1.2018. Den eventuella andra ordinarie valdagen är söndagen den 11 februari 2018 och tiden för förhandsröstningen i hemlandet 31.1.-6.2.2018.

Röstberättigade i riksdagsvalet är alla finska medborgare som senast på valdagen fyllt 18 år.

Mer information om riksdagsvalet och röstningen fås på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi/sv.

Ändrat : 29.1.2020 10:59
Skapad : 15.1.2018 12:35