Fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt konstituerar sig på tisdagen 30:e november​

Fullmäktige för Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt inleder en ny verksamhetsperiod och kommunerna är i färd med att besluta om förslagen till fullmäktigeledamöter.

Det första mötet, d.v.s. det så kallade konstituerande mötet, för fullmäktigeperioden 2021–2022 hålls tisdagen 30:e november 2021 klockan 13.  Enligt stadgan konstituerar sig höstfullmäktige samtidigt.

Nya fullmäktigeledamöter kommer inom kort att erhålla en preliminär anmälan om tidpunkten för mötet, och den egentliga möteskallelsen överlämnas till dem det gäller 14 dagar före mötet.

Fullmäktige sammankallas av ordföranden för sjukvårdsdistriktets styrelse. Fullmäktige är det högsta beslutande organet för sjukvårdsdistriktet.  Fullmäktige sammanträdde senast i juni 2021.

Ändrat : 13.10.2021 09:15
Skapad : 13.10.2021 08:15