Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 10​

Aktiviteten i influensaepidemin i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och i hela landet har ytterligare ökat måttligt (Institutet för hälsa och välfärd). I Europa influensa-aktiviteten är förhöjd.

Antalet A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hittills har varit lägre jämfört med de senaste åren, men aktiviteten av RSV har varit hög (situationen i 4.3.):

Diagram av A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.Diagram av RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

Antalet A-influensapatienter i Åucs har ökat med 11 patienter. Antalet RSV-influensapatienter har ökat med 16 fall, mestadels barn.

72 vuxna och 15 barn med A-influensa och 55 vuxna och 78 barn med RSV har varit i sjukhusvård.

På följande bild ser man att antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har stannat ganska stabilt:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

I virusfynden i Åucs laboratoriet för klinisk mikrobiologi förekommer det mest A-influensa och RSV. Antalet av influensafynden har ytterligare ökat lindrigt.

Aktiviteten i influensaepidemin har varit lindrigt i den här säsongen, men RSV-säsongen är mycket livligare än i förra vintern.


Sjukhushygien och infektionsbekämpning

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 5.3.2020 13:40
Skapad : 5.3.2020 13:30