Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 13

Influensaepidemin pågår aktivt i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område och i hela landet, och har ledat till att antalet besök i hälsovårdscentraler har ökat (Institutet för hälsa och välfärd).

Nedanför finns antalet A-influensa och RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område (THL). Siffrorna i mars är ännu underutvecklade.

Diagram av A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.Diagram av RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

Antalet A-influensapatienter i Åucs har inte mera ökat märkvärdigt, men antalet RSV-barn har ökat.

På följande bild ser man att antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs har stannat högre än i förra säsongen:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

Sammandraget: Influensaepidemin pågår fortfarande. Också RSV-epidemin pågår aktivt. 


Sjukhushygien och infektionsbekämpning
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 30.3.2020 09:27
Skapad : 30.3.2020 09:20