Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 14

Influensaepidemin pågår men aktiviteten har minskat i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område och i hela landet (Institutet för hälsa och välfärd). 

Nedanför finns antalet A-influensa och RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område (THL). Siffrorna i mars är ännu underutvecklade.

Diagram av A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.Diagram av RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

Antalet A-influensa- eller RSV-patienter i Åucs har inte mera ökat. På följande bild ser man att antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har ny minskat:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

Sammandraget: Influensaepidemin och RSV-epidemin pågår men aktiviteten har minskat.


Sjukhushygien och infektionsbekämpning
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 1.4.2020 14:27
Skapad : 1.4.2020 14:20