Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 15

Den här är den sista rapport från influensa- och RSV-säsongen.

Aktiviteten i A-influensaepidemin har minskat i hela landet, men antalet B-influensafall har ökat lite (Institutet för hälsa och välfärd).

Nedanför finns antalet influensa A och RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område (THL):

Diagram av A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.Diagram av RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

Antalet A-influensa- eller RSV-patienter i Åucs har inte mera ökat. Antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har ny minskat:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

Sammandraget: i allmänhet A- och B-influensaepidemin har varit lite lindrigare än i förra säsongen, men RSV-epidemin var tydligt mer aktiv än i förra säsongen.


Sjukhushygien och infektionsbekämpning
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 9.4.2020 09:10
Skapad : 9.4.2020 08:35