Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 6

Aktiviteten i influensaepidemin i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och i hela landet har stannat låg (Institutet för hälsa och välfärd). I Europa har influensa-aktiviteten stannat låg i nästan alla länder.

Antalet A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hittills har varit lägre än i december, men aktiviteten i RSV ökar snabbt:

A-influensafal i influensasäsonger.RSV-fall i influensasäsonger.

Antalet A-influensafall i Åucs har ökat med tre patienter men RSV-fall med 13 fall, mestadels barn:

36 vuxna och 8 barn mend A-influensa och 21 vuxna och 41 barn med RSV har varit i sjukhusvård.

Antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har börjat växa igen:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

I virusfynden i Åucs laboratoriet för klinisk mikrobiologi och MariCloud (ArcDia Ab) finns både RSV och Ainfluensa. Därtill finns rinovirusar.

Aktiviteten i influensaepidemin har minskat, och det ser ut att epidemin kan bli tystare än i förra säsongen. RSV-säsongen verkar bli livligare än i förra vintern.


Sjukhushygien och infektionsbekämpning

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 4.6.2020 09:42
Skapad : 5.2.2020 11:05