Sjukvårdsdistriktets influensarapport vecka 8

Aktiviteten i influensaepidemin i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och i hela landet har ökat måttligt (Institutet för hälsa och välfärd). I Europa har influensa-aktiviteten ökat i nästan alla länder.

Antalet A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hittills har varit lägre än i december. Aktiviteten i RSV ökar fortfarande (situationen i 18.2.2020).

A-influensafall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.RSV-fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i influensasäsonger.

Antalet A-influensapatienter i Åucs har ökat med 14 patienter. Antalet RSV-influensapatienter har ökat med 23 fall, mestadels barn.

54 vuxna och 8 barn influensapatienter och 36 vuxna och 65 barn RSV-patienter har varit i sjukhusvård.

På följande bild ser man att antalet besök p.g.a. luftvägsinfektioner i Åucs jour har stannat ganska stabilt:

Diagram av antalet besöken p.g.a. luftvägsinfektioner i Egentliga Finlands Sjukvårddistriktets jour i 2019-2020.

I virusfynden i Åucs laboratoriet för klinisk mikrobiologi och MariCloud (ArcDia Ab) förekommer det mest A-influensa och RSV. Antalet influensafynden har nyligen ökat.

Aktiviteten i influensaepidemin har ökat lindrigt, men RSV-säsongen är mycket livligare än i förra vintern.


Sjukhushygien och infektionsbekämpning

Åucs / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ändrat : 19.2.2020 13:37
Skapad : 19.2.2020 13:25