Kriterierna för coronatestning uppdaterades i Egentliga Finland

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har uppdaterad kriterierna för coronaprovtagning. Hädanefter behöver inte fullt vaccinerade personer (d.v.s. de som fått två vaccindoser och den andra dosen getts mer än två veckor tidigare) uppsöka coronaprovtagning om de endast har lindriga symtom på luftvägsinfektion.

Denna rekommendation gäller inte för dem som man vet exponerats för coronavirussmitta och inte heller för personer som arbetar inom social- och sjukvården. För dessa persongrupper är tröskeln fortfarande låg för coronatestning.

Med lindriga symtom på luftvägsinfektion avses t.ex. enbart snuva utan feber.

Den som har symtom på luftvägsinfektion får inte gå på jobb, till skolan eller dagiset och ska också generellt undvika kontakter till andra människor ända tills symtomen avklingat.

Ändrat : 2.9.2021 15:17
Skapad : 2.9.2021 14:15