Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä blir strategidirektör

sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts direktör Leena Setälä lämnar sitt uppdrag. Till sjukvårdsdistriktets styrelse föreslås att hon övergår från sin nuvarande position till sjukvårdsdistriktets strategidirektör och medlem av ledningsgruppen.

Strategidirektörsposten är ny i sjukvårdsdistriktet. Den hänger samman med anskaffningen och av det nya patientdatasystemet som sjukvårdsdistriktet inlett samt planerandet av dess ibruktagning. Att leda den här förändringen förutsätter en stor satsning av sjukvårdsdistriktet, eftersom tillvägagångssätten bör uppdateras i och med ett nytt datasystem, såväl inom sjukvårdsdistriktet som inom hela social- och hälsovårdsbranschen i Egentliga Finland.

Till sjukvårdsdistriktets styrelse föreslås att man anställer Leena Setälä som strategidirektör för att ansvara för planerandet och genomförandet av den här förnyelsen under de kommande 5–8 åren.

– Vi är mycket nöjda över att Leena Setälä vill fortsätta arbeta i sjukvårdsdistriktet och ta emot det nya uppdraget som strategidirektör. ICT-lösningen är en strategiskt viktig sak för sjukvårdsdistriktet och ett av de mest centrala ärendena i förnyandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Vi bör hitta metoder med vilka vi kan sammanföra och förenhetliga olika funktioner på så sätt att målsättningarna för kvalitet och kostnadseffektivitet uppnås, säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Piia Elo.

– Som strategidirektör kommer jag att fokusera på verkställandet av sjukvårdsdistriktets digitala strategi och den digitala transformationen med hjälp av de nya datasystemen. I och med min långa erfarenhet inom hälsovårdsbranschen och ledarskap är branschens servicesystem och dess utveckling bekant för mig. Jag har också bred erfarenhet av förändringsstyrning samt samarbete med kommuner och samkommuner. Jag har redan tidigare, i min kliniska karriär, deltagit i ibruktagandet av datasystem, säger Leena Setälä

Setälä lämnar sitt nuvarande uppdrag som sjukvårdsdistriktets direktör efter att uppsägningstiden tar slut den 15.6.2019. Enligt planerna ska hon börja arbeta som strategidirektör den 16.6.2019.

Sjukvårdsdistriktets styrelse diskuterar rekryteringen av en ny direktör för sjukvårdsdistriktet på sitt följande möte den 23.4.

 

På bilden Leena Setälä (foto: Esa Halsinaho)

Ändrat : 16.4.2019 10:31
Skapad : 16.4.2019 09:10