Sjukvårdsdistriktets nya webbplats har tagits i bruk på fredag 29.8.2014

Fr.o.m. fredag 29.8.2014 har adressen www.vsshp.fi/sv lett till den nya svenskspråkiga webbplatsen. Adressen till de nya finskspråkiga sidorna är www.vsshp.fi.

Åbolands sjukhus tidigare adress www.abolandssjukhus.fi leder nu till den nya webbplatsen och Åbolands sjukhus svenskspråkiga sida, som fungerar också med adressen www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala.

Av de gamla sidorna hålls Infobanken oförändrad.

Fr.o.m. 29.8. när den nya webbplatsen togs i bruk finns det också för de flesta sidorna motsvarande svenskspråkiga sidor. Svenskspråkiga sidor läggs i fortlöpande takt in på webbplatsen. Det finns redan nu mer svenskspråkigt innehåll på webbplatsen än det fanns sedan gammalt.

Innehåll på engelska kommer på webbplatsen under hösten.

Efter att den nya webbplatsen tagits i bruk så fungerar inte alla gamla länkar mer och de korrigeras i och med att man stöter på fel. Vänligen meddela om eventuella fel till tiedotus@tyks.fi (kopiera alltid till meddelandet ifrågavarande sidas adress från webbläsarens adressfält).

Serviceinriktat och patientcentrerat

Den nya webbplatsen ersätter den nuvarande som bestod av många olika sajthenheter. Målet med den nya webbplatsen har varit en sajt som är lätt att använda.

Vi vill erbjuda en serviceinriktad sajt. Sjukvårdsdistriktets tjänster och verksamhet presenteras på webbplatsen i första hand enligt patientens och anhörigas behov. På webbplatsen kan du söka information enligt vårdenhet, sjukdom eller vård och behandling. Det finns en mångsidig sökfunktion på sajten.

Informationen är länkad så att du lätt hittar vårdenheterna som sköter den vård eller behandling du söker. Så när du t.ex. är på en sida som handlar om en viss behandling så hittar du även till den relevanta vårdenheten.   Från avdelningarnas och poliklinikernas sidor kommer du också vidare att läsa om vård och behandling som de erbjuder.

Vissa av enheternas sidor är endast delvis presenterade eller fattas helt, men innehållet kompletteras fortlöpande.

Information om läget och kontaktuppgifter för enheterna för vård och behandling är saker som mest söks på vår webbplats. Därför har vi på den nya webbplatsen försökt lyfta upp dessa så bra som möjligt.

På framsidan har vi samlat teman och information som är mest sökta och aktuella. Längst ner på framsidan finns även direkta länkar till de olika sjukhusens sidor.

Den nya webbplatsen kan läsas även via surfplatta och smarttelefon.

Vår nya webbplats har genomförts med Microsoft Share Point 2013. Medbit Oy ansvarar för det tekniska underhållet.

Päivitetty: 11.9.2019 15:35