Parkeringsövervakningen vid Åucs stamsjukhus övergår till Q-Park

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Q-Park Finland Ab har 22.1.2019 undertecknat ett avtal enligt vilket parkeringsövervakningen inom Åucs stamsjukhusområde övergår från Åbo stads parkeringsövervakning till Q-Park.  Ändringen träder i kraft fr.o.m. 4.2.2019.

Övergången av övervakningen till Q-Park är en del av det omfattande verksamhetsavtal som ingicks år 2015 och som uppdaterades 22.1.2019.  Avtalet omfattar all övervakningsverksamhet inom de nuvarande parkeringsområdena inom Åucs stamsjukhusområde och den nya parkeringshallen som ska vara färdigbyggd på Keramikfabriksgatan i juni.

I praktiken innebär detta att personalen vid Q-Park övervakar aktivt Åucs parkeringsområden och utfärdar och inkasserar en parkeringsövervakningsavgift av innehavarna till bilar som parkerats fel eller osakligt.

Enligt avtalet uppgår parkeringsövervakningsavgiften till 40 euro.

Den privata parkeringsövervakningen grundar sig på fastighetsinnehavarens rätt att tillåta, begränsa eller förbjuda parkering på fastighetens område. Genom ett uppdragsavtal kan fastighetsinnehavaren överföra övervakningen av dessa rättigheter till ett parkeringsövervakningsbolag.   

Mer information:
Q-Park Åucs: tyks(a)q-park.fi, tel. 020 7812 442
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt: Projektchef Seppälä Timo, timo.seppala(a)tyks.fi, tel. 040 739 0173

Ändrat : 23.10.2019 08:55
Skapad : 1.2.2019 08:45