Planeringen av det nya psykiatriska sjukhuset fortsätter

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fortsätter med planeringen av ett nytt psykiatriskt sjukhus.  17.9.2019 behandlade sjukvårdsdistriktets styrelse behovsutredningen och den funktionella planen för det nya sjukhuset. Styrelsen konstaterade att det behövs ytterligare planer bland annat vad gäller stadsplanering och investeringar. Planerna tas upp till ny behandling inom styrelsen då förhandlingar förts med Åbo stad och sjukvårdsdistriktets investeringsplan blivit klar.

– Behovsutredningen visar entydigt att psykiatrin behöver nya utrymmen, ett faktum som det råder stor enighet om. Styrelsen diskuterade den funktionella planen och konstaterade, i enlighet med beslutsförslaget, att det är svårt att gå vidare med planeringsarbetet innan villkoren i stadsplanen har fastslagits.  Styrelsen vill därför återkomma till frågan, konstaterade sjukvårdsdistriktets vikarierande direktör Göran Honga.

– Omfattningen av projektet överskrider betydligt byggnadsrätten i den gällande stadsplanen som därför måste ändras. Kostnadsmässigt är läget mindre knepigt, eftersom projektet inte ökar utrymmeskostnaderna för psykiatrin i nämnvärd grad.

Honga konstaterar ändå att finansieringsmodellen för projektet måste fastslås samtidigt som övriga investeringsbehov tas upp för behandling i ekonomiplanen.

Innan projektet kan förverkligas måste kommunförbundsfullmäktige fatta projektbeslut i frågan och därefter fatta slutligt investeringsbeslut.

Enligt gällande plan skulle det psykiatriska sjukhuset byggas i Åbo, på vad som kallas Mikros tomt invid Åucs Stamsjukhus. Sjukvårdsdistriktet har hyrt tomten av Åbo stad och enligt hyresavtalet är verksamheten på det hyrda området i första hand avsett för det psykiatriska sjukhuset.

Man uppskattar att kostnaden för att bygga sjukhuset, som kommer att ha en bruttoyta på 42 000 kvadratmeter, belöper sig till cirka 112,3 miljoner euro exklusive lösöre och annan utrustning. Om en stadsplan som uppnått rättskraft fås till stånd för området senast under våren 2021, kunde sjukhuset stå färdigt år 2024.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi 

Ändrat : 30.10.2019 08:35
Skapad : 17.9.2019 12:50