Rekordantal patienter rekordsnabbt till vård

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hade för första gången över en miljon öppenvårdsbesök ifjol. På sjukhusen och i jourmottagningarna vårdades ett rekordantal personer, hela 220 000 patienter och den genomsnittliga väntetiden till vård var kortast i landet i Egentliga Finland. Ökningen av öppenvården har delvis att göra med utvecklingen av verksamheten vid Åucs närsjukhus.

– Enligt den feedback vi fått upplever patienterna i allmänhet att öppenvårdsbesöken skett bra och att de motsvarat de förväntningar som patienterna haft på besöken, konstaterar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Det mediantal som mäter snabbheten till specialsjukvård i vårt land var kortast för tredje gången i rad i Egentliga Finland. Det är THL som utför uppföljningen. I slutet av år 2016 och i augusti 2017 var den 31 dygn och i slutet av år 2017 var den 29 dygn. Den längsta väntetiden i slutet av fjolåret var Södra Savolax median, 48 dygn.

Väntetidernas median är det mittersta värdet då observationerna sätts i storleksordning. Medianen beskriver vanligtvis det mest typiska värdet, bättre än medeltalet. 

– Trots att väntetiden är kortast i landet hos oss, så kan vi inte ännu vara nöjda med den. Det finns för stor variation i väntetiderna beroende på specialområde och den totala väntetiden bör ännu bli kortare, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen.

Remissköerna blir längre, inte bara på grund av åldrande patienter, utan också på grund av förbättrat serviceutbud. Nu finns det många undersökningsmetoder och behandlingar som inte tidigare fanns att få.

Vård av hjärt- och cancersjukdomar ökar

– I synnerhet ökade vården av hjärt- och cancerpatienter på Åucs ifjol, vilket enligt Virolainen beror på en nationell linjedragning för att centralisera operativ verksamhet.

Förnyelsen av jouren och den nationella centraliseringen av specialsjukvårdstjänster förde med sig nya skyldigheter och uppgifter till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Å ena sidan flyttades operativ verksamhet från närsjukhusen till Åbo och en del till Salo. Å andra sidan ökade man på poliklinisk kirurgi, dagsjukhusverksamhet och annan öppenvård vid närsjukhusen. 

Patientantalet ökade inom sjukvårdsdistriktet med 2,2 procent från året innan. Remissmängden ökade med 6,4 procent, vilket delvis förklaras med sammanslagningen av den psykiatriska specialsjukvården.

– Övriga lika tydliga orsaker till remissernas ökning har man inte hittat, säger Virolainen. Bakom ökningen ligger bland annat ett förbättrat serviceutbud, nya indikationer till vård och regional resursbrist på specialsjukvård och primärvård.

Man lyckades kompensera ökningen av patienter genom att effektivisera verksamheten, vilket syntes bland annat i minskad behandling på vårdavdelningar.

Rekordantal forskningsprojekt

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fanns ifjol ett rekordantal vetenskapliga forskningsprojekt, hela 838 stycken vilket var 104 fler projekt än året innan. Hela 330 nya forskningslov beviljades ifjol.

–Vi har byggt en så kallad klinisk informationspol, med hjälp av vilken vi kan göra god registreringsforskning med material från patientberättelser. Denna information kan man använda bland annat i utvecklingen av nya vårdformer och i att utvärdera effekten av befintliga vårdformer,  säger forskningsöverläkare Päivi Rautava.

Åucs specialansvarsområdes andel av forskningssumman som staten delat ut var 17,5 procent, vilket nationellt sett är den näst största andelen. Utomstående forskningsfinansieringsavtal slöts också med olika företag, EU, Tekes, Sitras Stiftelser och Finlands Akademi. 

– Nu utvecklas nya behandlingar mer intensivt än någonsin tidigare och effekten och kvaliteten av befintliga vårdmetoder analyseras, säger Rautava.

Uppgifter som berör sjukvårdsdistriktets verksamhet har sammanställts i verksamhetsberättelsen, som sjukvårdsdistriktets styrelse 27.3.2018 för sin del beslöt att godkänna. Verksamhetsberättelsen ska ännu godkännas av fullmäktige i juni.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi 

Ändrat : 2.10.2019 15:24
Skapad : 27.3.2018 14:00