Omfattande renovering av Åucs C-sjukhusflygel

Meddelande från sjukvårdsdistrikts styrelsemöte 30.1.2018

Åucs A-sjukhus C-flygelbyggnad totalrenoveras fram till år 2020. Planeringen av renoveringen inleddes ifjol och fortsätter under pågående år. I år kommer man att undersöka konstruktionerna ytterligare och konkurrensutsätta planerare och entreprenör. Man uppskattar att cirka en halv miljon euro går åt till dessa. Själva renoveringen görs åren 2019–2020 och till den har man budgeterat cirka 14 miljoner euro.

Allt som allt finns det 6 420 kvadratmeter som bör totalrenoveras i källaren och i åtta våningar. Resultatet kommer att vara ett sjukhus i nytt skick med ny teknik och ny interiör.  Efter totalrenoveringen kommer poliklinikernas mottagningar, kontorsutrymmen och sjukhusarkiv att placeras i C-flygeln.

Sjukvårdsdistriktets styrelse antecknade projektplanen för kännedom och beslöt att man kan gå vidare i projektet enligt planen i år.

Från bostäder till sjukhus

C-flygeln som tillhör A-sjukhuset och är belägen i Åbo är skyddad med en sr-1-markering. Bostadsbyggnaden blev klar år 1937 men ändrades till sjukhus på 1960-talet. Man utförde en stor totalrenovering av byggnaden i början av 1970-talet.

I den renovering man ska göra nu river man alla icke-bärande mellanväggar i C-flygeln. Man avlägsnar asbest och övriga skadliga ämnen. Byggnadens stomme rivs ända till tegel- och betongytorna, så att nybygget grundar sig på konstaterat rena konstruktioner. Man är också tvungen att spränga berget under byggnaden.

För tillfället finns internmedicinska, klinisk neurofysiologiska och neurologiska poliklinikerna i C-flygeln, samt laboratoriet och sjukhusets administrativa utrymmen.*

Byggnaden töms före slutet av oktober. En del av verksamheten flyttas permanent till Medisiina D-byggnaden som blir klar i år. Resten av verksamheten kommer att flyttas undan renoveringen till Åucs övriga byggnader.

Rivningsarbetet ska påbörjas i januari 2019 och totalrenoveringen ska vara färdig i augusti 2020.

Övriga ärenden som behandlades på mötet godkände styrelsen eller antecknade för kännedom enligt förslagen.


* Korrigerad 30.1.2018 kl 19:30; tidigare nämnda urologiska polikliniken och polikliniken för rehabilitering och hjärnskador flyttar dit efter renovering.

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras (på finska) på adressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 30.1.2018 19:34
Skapad : 30.1.2018 13:00