sjukvårdsdistriktet gör sig redo för konsekvenser av vårdbranschens övertidsförbud

Vårdfacken Super, Tehy, JHL, Jyty och JUKO har utlyst ett förbud mot övertid och byte av arbetspass inom kommunala branschen. Detta leder till åtgärder inom Åucs och Affärsverket för akutvården och jouren för att trygga patientvården.   

Då personalen inte går med på att byta arbetspass eller arbeta övertid kan det, i samband med ökade sjukdomar under vinterårstiden, leda till en situation där det inte finns planerad mängd arbetskraft i alla arbetspass. I det här skedet har arbetsgivarorganisationerna inte velat lämna några särskilda områden eller avdelningar utanför arbetskonflikten.  

- Vi har inlett sådan praxis att vi hela tiden får uppdaterad information om arbetskonflikten och dess inverkan och vi har också gått igenom arbetsgivarens möjligheter att hitta ersättande personal till vissa arbetspass, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen.  

Sjukvårdsdistriktet tryggar brådskande vård, såsom akutvård, nödvändiga jourtjänster och brådskande sjukhusvård genom att vid behov ändra på redan överenskomna arbetspass. Ifall det inte räcker, kan man också flytta kunnig personal från icke-brådskande uppgifter. Det kan bli svårt att bevilja semester inom den närmaste tiden. 

- En operation inhiberades igår (6.2.) och vi är tvungna att kritiskt överväga hur vi till exempel ska utföra icke-brådskande operationer som kräver intensivvård. Liv och hälsa bör tryggas för medborgarna. Samtidigt hoppas vi att man inte kommer till jouren i sådana fall som inte är brådskande eller i sådana ärenden som kan skötas under dagtid vid hälsovårdscentralerna, önskar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

 

Ändrat : 7.2.2018 11:08
Skapad : 7.2.2018 08:30