Sjukvårdsdistriktet avstår från Labquality

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt avstår från sitt ägarskap i Labquality Ab tillsammans med övriga sjukvårdsdistrikt och andra som är delägare i bolaget. Distriktet säljer sina sex aktier i Labquality Ab till Cor Group Ab. Styrelsen beslöt om saken 26.11.2019.

Labquality producerar utbildnings-, diagnostik- och sertifieringstjänster till laboratoriebranschen och hälsovården. Bolaget fungerar på öppna marknaden och är därför inte en anknuten enhet i förhållande till sina ägare. För att förbättra bolagets konkurrenskraft koncentreras ägarskapet genom att sälja bolagets hela aktiestock till Cor Group Ab.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 5.6.2020 15:14
Skapad : 26.11.2019 11:10