Sjukvårdsdistriktet harmoniserar lönerna för psykiatrins personal

Lönernas harmonisering höjer huvudsakligen lönerna för de arbetstagare som i fusionen flyttats från Åbo stads psykiatri till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts psykiatri. Man harmoniserar lönerna med principen om att samma lön ska betalas för samma uppgifter, enligt hur krävande uppgiften är.

Exempelvis baserar sig den största personalgruppens, det vill säga vårdpersonalens löner i fortsättningen på sjukvårdsdistriktets psykiatris uppskattning av hur krävande arbetet är. Lönehöjningarna som beror på harmoniseringen träder i kraft 1.5.2018 i alla yrkesgrupper.

Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä anser att lönenivåerna kan harmoniseras inom ramen för budgeten. Psykiatrins löneharmonisering ökar lönekostnaderna med 850 000 euro. Detta innefattar de sociala kostnaderna. Kostnaderna täcks trots allt till största delen genom att avsluta tjänster och befattningar som i och med fusionen blivit onödiga.

– Det är fint och rättvist att vi kan betala samma lön för samma uppgift, oberoende arbetstagarens bakgrund. Jag är nöjd över att vi kunde förverkliga harmoniseringen så här snabbt efter det omfattande arbete som krävts med att omdefiniera arbetsuppgifterna efter fusionen, konstaterar Setälä.

För vårdpersonalen och överskötarnas, samt psykologernas och sekreterarnas del, som flyttats över från Åbo stad, definieras lönerna enligt sjukvårdsdistriktets nivåer på hur krävande arbetet är. Huvudsakligen höjer detta arrangemang lönerna. Även specialist- och avdelningsläkares uppgiftsenliga löner höjs för att jämna ut skillnaderna mellan lönegrupper.

Psykiatrins verksamhetsområdesdirektör Jesper Ekelund uppskattar insatsen av alla som varit med i förberedandet av vakanspaketet.

– Vi förde samarbetsförhandlingar med arbetstagarorganisationerna i god anda och ingen blev uppsagd från en fast anställning i och med den här processen. Detta är en konkret följd av fusionen och nu är vi inne i ett bra läge för att fortsätta vidare med förändringsprocessen, konstaterar Ekelund.

För socialarbetarnas del höjs lönerna för sjukvårdsdistriktets socialarbetare till samma nivå som socialarbetarnas från Åbo stad.

Som följd av psykiatrins fusion blev tio tjänster och befattningar onödiga. Då de avslutas sparas drygt 600 000 euro i lönekostnader.

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt 24.4.2018 att harmonisera psykiatrins verksamhetsområdes arbetstagares löner enligt förslaget.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 2.10.2019 15:24
Skapad : 24.4.2018 10:55