Sjukvårdsdistriktet satsar på starkare informationstjänst

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt stärker sin informationstjänst genom personalökning. Idag (23.4.2019) beslöt styrelsen att grunda en chefstjänst för informationstjänstenheten samt två it-planerartjänster, en projektchefstjänst och en biostatistikerbefattning. För närvarande arbetar en informationsarkitekt och en informationssamordnare vid informationstjänstenheten.

De nya tjänsterna och befattningen tillträds från och med 1.5.2019. Lönekostnaderna som uppgår till cirka 430 000 euro, ingår i förvaltningscentralens budget för pågående år.

Sjukvårdsdistriktets informationstjänst handlägger bland annat det omfattande biologiska provmaterialet som administreras av Auria biobank och informationen som insamlas av verksamheten inom sjukvårdsdistrikten i Egentliga Finland, Satakunta och Vasa. Personalökning gör det också möjligt att utöka informationstjänsterna till den regionala kommunala hälsovården.

Enligt chefsöverläkare Mikko Pietilä som föredrog ärendet är sjukvårdsdistriktet i stort behov av allt mera pålitlig information som stöd för styrning och administration.

– Våra system producerar massor av information om patientvård och arbetskvalité från många olika källor. För att kombinera och analysera informationen använder vi oss av en så kallad datasjö (data lake).  Detta effektiverar och rationaliserar vårt arbete. Nu då vi stärker informationstjänsten blir det möjligt för oss att utnyttja datasjötekniken i stor utsträckning för att befrämja vår verksamhet, konstaterar Pietilä.

 

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi.

Ändrat : 23.4.2019 13:17
Skapad : 23.4.2019 12:55