Egentliga Finland kvar i accelerationsfasen. Smittorna ökar bland de yngre

Coronaläget i Egentliga Finland är oroväckande och vi befinner oss fortfarande i accelerationsfasen. Viruset sprids nu särskilt bland ungdomar som inte ännu blivit vaccinerade. I takt med att vaccinationerna ökar finns det hopp om att hösten blir lättare.

Coronasituationen är fortfarande allvarlig i Egentliga Finland. Incidensen för coronasmittorna har fortsättningsvis ökat under den gångna veckan. Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är 63,7 (THL 13.7.21). Den sjunde juli var incidensen 44,7. Andelen positiva coronatestresultat är nu 2 procent jämfört med 1,9 procent den sjunde juli.

De flesta smittorna sprider sig inom närkretsen och av personer som lever i samma hushåll.  Smittorna och exponeringarna för viruset i restauranger har ökat. Bland infödda finländarna har smittorna som härstammar från utlandsresor upphört.

– Vi kan fortfarande spåra de flesta smittkällorna, och smittkedjorna kan därför brytas. Eftersom den förhärskande virusvarianten, deltavarianten, smittar mycket lättare än de tidigare varianterna, kan det gå så att smittspårningen framöver blir svårare, säger infektionsöverläkare Esa Rintala vid Åucs.

”Yngre vuxen – du tar väl vaccinet när din tur är inne”

Behovet av sjukhusvård i Egentliga Finland har bibehållits på en låg nivå, trots att viruset grasserar allt mera bland befolkningen.

– Detta förklaras delvis av att en stor del av de som nu smittas av coronaviruset är unga människor. Trots att viruset sprider sig allt fortare, blir coronasjukdomen för många lindrig.  Det är mycket sällsynt att unga personer behöver sjukhusvård på grund av coronavirussjukdom, förklarar Rintala.

Orsaken till att viruset sprider sig särskilt bland yngre ligger i att en stor del av personerna i åldern 20–29 år i Egentliga Finland inte ännu fått den första vaccindosen.

– Jag förstår mycket väl att ungdomarna vill träffas och njuta av sommaren tillsammans, säger Rintala. – Trots detta bär vi alla ett gemensamt ansvar för att lätta på sjukdomsbördan. Jag uppmanar alla yngre vuxna att låta vaccinera sig när vaccinationsturen är inne. Vi kan hålla läget under kontroll genom att ta coronavaccinet, genom att hålla oss på säkerhetsavstånd och genom att följa hygienrekommendationerna. Rintala påminner om att ingen av oss vill att vi skulle glida in i accelerationsfasen ännu under sommaren.

Större vaccinationstäckning lättar på begräsningarna

Antalet personer i Egentliga Finland som fått båda vaccindoserna ökar raskt. Av befolkningen i Egentliga Finland har 61,8 procent fått åtminstone en vaccindos och 25,7 procent har fått två.

– Stigande vaccinationssifror är hoppingivande för oss alla. Om vi hinner vaccinera merparten av befolkningen, kan vi undvika att sjukhusvård kommer att öka okontrollerat. Då skulle vi klara oss utan lika stränga begränsningar på hösten. Vaccinationerna gör det också möjligt att resa igen, säger Rintala.

Faran är dock inte ännu över. Om epidemin försvåras under sommaren måste koordineringsgruppen uppta rekommendationerna gällande sammankomster och evenemang till ny bedömning. När och om koordineringsgruppen framöver bedömer övergången till accelerationsfasen, kommer de sakkunniga att särskilt betona den belastning som coronasjukdomen förorsakar sjukhusvården samt dödfall av coronaviruset.

Ändrat : 10.8.2021 10:15
Skapad : 14.7.2021 14:00