Sjukvårdsdistriktet går med i stiftelsen för Pemar sanatorium

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslöt 20.8.2019 att sjukvårdsdistriktet deltar i grundandet av en stiftelse som ska trygga fortbeståndet av Pemar sanatorium. Förutom sjukvårdsdistriktet kommer finska staten, Alvar Aalto stiftelsen och Pemar stad att ingå som konstituerande medlemmar i stiftelsen. Dessutom kan andra lämpliga parter ingå. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige ger slutligt besked om överlåtelsen av grundkapitalet till stiftelsen i slutet av november.

– Det verkar som att vi på så här sätt får en hållbar lösning för att bevara denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad för kommande generationer, konstaterar styrelsens ordförande Piia Elo.

Enligt planen kommer sjukvårdsdistriktet att överlåta hela sanatoriefastigheten jämte lösöre kostnadsfritt till stiftelsen. Staten donerar ett grundkapital på 500 000 euro till stiftelsen och förbinder sig att finansiera stiftelsens verksamhet med högst 2,5 miljoner euro. Både Alvar Aalto stiftelsen och Pemar stad kommer att donera minst 30 000 euro som grundkapital för stiftelsen.

Stiftelsen ska i första hand se till att fastighetens kondition hålls åtminstone i nuvarande skick. Stiftelsen kommer också att uppgöra en vision för sanatoriets framtida verksamhet som sedan ska utgöra grunden för den blivande finansieringen, för dem som ska använda fastigheten samt för en grundrenoveringsplan.

Styrelsebeslutet grundar sig på Undervisnings- och kulturministeriets samt Miljöministeriets utredning gällande Pemar sanatorium (länk till den finska rapporten).

Hufvudingång av Pemar sanatorium

Huvudingången till Pemar sanatorium.

Sällskapsrum av Pemar sanatorium.

 

Mera foton av Pemar sanatorium.

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi.

Ändrat : 20.8.2019 14:43
Skapad : 20.8.2019 14:00