Åucs Cancercenter tog i bruk digital tjänst för uppföljning av cancervårdens långtidseffekter hos personer som insjuknat som barn eller i ung ålder

Åbo Universitetssjukhus Cancercenter har tagit i bruk en webbaserad digital tjänst för uppföljning av cancervårdens långtidseffekter hos personer som insjuknat som barn eller i ung ålder. Tjänsten är en del av ett nationellt cancerprojekt, där Åucs ansvarar för uppföljning av hälsan och livskvaliteten hos de som överlevt cancern. Målsättningen är att ta reda på hur ett digitalt uppföljningssystem bäst kan stöda cancercentrets verksamhet.

Det är det finländska vårdteknologiföretaget Netmedi som levererar tjänsten Kaiku Health. Tjänsten skall hjälpa Åucs Cancercenter att strukturerat samla information om nuvarande hälsa och livskvalitet hos de som insjuknat i cancer som barn och unga. Samtidigt kartläggs behovet av andra forskningar. Med hjälp av tjänsten kan patienterna också enkelt direkt ta kontakt med personalen vid Cancercentrets poliklinik för långtidseffekter.

Miia Myllynen, Päivi Lähteenmäki och Merja Vuoristo 

Åucs specialsjuksköterkska inom cancervården Miia Myllynen (t.v.), avdelningsöverläkare Päivi Lähteenmäki och sjuksköterska Merja Vuoristo kan, efter att Åucs tagit i bruk den digitala uppföljningstjänsten, lättare hålla kontakt med de personer som överlevt cancern. (Foto: Åucs / Suvi Lähteenmäki)

Användningen av tjänsten Kaiku Health är gratis för alla som bor inom vårddistrikten för Egentliga Finland, Satakunta och Vasa och som insjuknat i cancer som barn eller unga. Cancercentrets målsättning är att uppföljningen under 2016 ska omfatta 200 personer. Uppföljningen är en del av det nationella STEP-projektet som Åucs ansvarar för.

I Finlands finns det omkring 7 000 personer som överlevt cancer i ung ålder (under 25 år), varav ungefär 1 200 bor på Åucs verksamhetsområde.

Information till patienterna på ett lätt sätt

– Tjänsten Kaiku Health hjälper oss att enkelt dela information till tidigare och nuvarande patienter. Den digitala uppföljningen gör att vi framöver snabbt kan reagera på patientens biverkningar eller symptom – vi kan lätt dirigera patienten till rätt ställe och samtidigt erbjuda konkret stöd via webben.

– Beroende på situationen kallar vi patienten personligen till mottagningen eller vidare till primärvården. Med hjälp av tjänsten kan vi samtidigt strukturerat samla värdefull information om vårdens långtidseffekter för att fortsätta utveckla hälsovården, berättar avdelningsöverläkare Päivi Lähteenmäki

Mervi Siekkinen på Åucs Cancercenter framhäver att det är viktigt för en spetsenhet som Åucs Cancercenter att delta i utvecklingen av innovativa lösningar som Kaiku Health.

– Med hjälp av tjänsten för digital uppföljning kan vi erbjuda bättre, forskningsbaserad vård vid rätt tidpunkt och tillika stöda patienterna för att klara sig efter att vården avslutats.

– En av målsättningarna för det nationella cancercentret som håller på att startas upp är att ta i bruk ett användarvänligt och kostnadseffektivt digitalt uppföljningsverktyg. På detta sätt kan man jämlikt ge rätt vård och och stöd att förbättra livskvalitén för de överlevande, utan regionala skillnader. Vår uppgift är nu att samla användarerfarenheter från Åucs område, påvisa den antagna nyttan och avgöra hur verktyget lämpar sig gemensamt för alla sjukvårdsdistrikt, säger Siekkinen.

Det nationella cancercentret FICAN och Åucs Cancercenter

Verksamheten vid ÅUCS Cancercenter grundar sig på statsrådets beslut (planen för de offentliga finanserna 2017-2020) om att att öronmärka 17 miljoner euro för att grunda ett genomcenter och ett nationellt cancercenter (Comprehensive Cancer Center, FICAN), samt för att utveckla de offentliga biobankernas verksamhet.

Det nationella cancercentret koordinerar och styr vården samt translationell och klinisk forskning enligt avtal. Målsättningen är att föra cancervården närmare den högkvalitativa forskningen och undervisningen.

Fem regionala cancercenter har grundats i Finland, och dessa fungerar som en del av det nationella centret under sjukvårdsdistriktens specialansvarsområden. I dessa har demonstrationsprojekt startats, som ska hjälpa till att visa fördelarna med ett gemensamt center och ta fram gemensamma arbetssätt för att underlätta samarbetet mellan de framtida social- och sjukvårdsdistrikten.

Uppföljning av cancervårdens långtidseffekter hos personer som insjuknat som barn eller i ung ålder, alltså STEP-projektet, är ett av de demonstrationsprojekt vid Åucs som skall förena verksamheten i Egentliga Finland, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt. Dessutom pågår också delprojekt relaterade till diagnostik vid prostatacancer samt vård av tarmcancer.

 


 

Mer information

STEP-projekt (på finska)

Kaiku Health –service (på svenska)

Ändrat : 23.9.2019 09:48
Skapad : 9.6.2016 10:05