Meddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte 28.11.2017

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ger ett kritiskt utlåtande om utkastet för valfrihetslag

Sjukvårdsdistriktets styrelse gav igår (28.11.2017) utlåtandet som social- och hälsovårdsministeriet begärt om utkastet om lagstiftningen av valfriheten inom social- och hälsovården.

Enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ökar utkastet till valfrihetslagen betydligt på invånarnas möjligheter att välja social- och hälsovårdstjänster som passar dem själva, men alla kan trots allt inte utnyttja möjligheten på samma sätt.

Invånare som använder ytterst mycket tjänster kan ha svårt att få klarhet om de tjänster som är möjliga att få. Samordningen av tjänsterna är utmanande också för landskapets organisation. Modellen av flera producenter som valfriheten skapar, förutsätter stor satsning på att handleda kunder i att hitta tjänster och också kunskap i planering och övervakning för att försäkra att de olika delarna av servicehelheten samordnas.

I och med att valfriheten blir mer omfattande bör man förbereda sig på att kostnaderna för den offentliga finansiären kommer att stiga, jämfört med nuläget. Den föreslagna modellen innehåller nämligen många element som ökar på kostnaderna.

Sjukvårdsdistriktet föreslår att man specificerar och begränsar användningen av kundsedlar i överföringen av specialsjukvård till privata serviceproducenter. 

– Ett storskaligt överförande av specialsjukvård till privata sektorn, med hjälp av kundsedlar, bör ses som en operativ och finansiell risk för de tjänster som affärsverket för landskapet ska upprätthålla, såsom omfattande dygnet runt jour och krävande specialsjukvård, konstaterar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Utlåtandet uppstod efter förändringsförslag som gjordes i styrelsen. Man röstade om den mest kritiska tonen i utlåtandet.

Läs hela utlåtandet på finska (pdf).

Protokollsutdrag av paragrafen § 173 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta valinnanvapauslaiksi. (på finska, word dokument) 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi  

Ändrat : 23.9.2019 08:48
Skapad : 29.11.2017 11:20