Ny medicin mot corona kommer i bruk på ÅUCS specialansvarsområde

Coronamedicinen Paxlovid har kommit till Finland och under den här veckan tas den i bruk i Egentliga Finland.

Medicinen är menad för personer som hör till de riskgrupper som är definierade av Social- och hälsovårdsministeriet. Man bör inleda medicineringen så tidigt som möjligt, senast fem dygn efter de första symtomen av corona.

Paxlovid-läkemedelsbehandling, målgrupper (pdf, på finska)

– Till sjukhuset hamnar man nästan aldrig inom fem dygn från de första symtomen så egentligen kommer inte medicinen i bruk till sjukhuspatienter, säger ÅUCS infektionsavdelnings överläkare Jarmo Oksi.

Ifall en person som hör till den allvarliga riskgruppen för coronasjukdom och har symtom som tyder på corona eller har fått ett positivt resultat på sitt hemtest av corona så kan hen söka sig till jouren. Ta kontakt med jouren innan du besöker den. Testet bör bekräftas med ett laboratorietest och ifall att de noggranna kriterierna för risk för allvarlig sjukdom uppfylls, kan läkaren ordinera den nya medicinen till patienten. Detta förutsatt att hen inte har antikroppar mot att inleda medicineringen, till exempel på grund av andra mediciner som inte går ihop med den nya medicinen.

– Det är viktigt att personer som hör till en riskgrupp söker sig till officiellt test vid misstanke om corona. Utan officiellt testresultat får läkaren nämligen inte skriva ut medicinen, säger ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar på ÅUCS Mari Kanerva.

Medicinen kan endast fås via recept och den kommer inte att finnas på alla apotek, utan endast på sjukhusapotek.

Medicinen distribueras till ÅUCS Akuten och till ÅUCS närsjukhusen: Salo, Vakka-Suomi och Loimaa sjukhus under den här veckan. Medicinen delas också ut till Åbo stads infektionsmottagning.

Även Björneborg, Vasa och Mariehamn hör till de som får utdelning av medicinen från ÅUCS inom ÅUCS specialansvarsområde. En upplaga av medicinen skickas till dessa centralsjukhus.

Ifall du hör till en riskgrupp för vilken den nya medicinen är ämnad och du har fått ett färskt positivt coronatestresultat ska du på vardagar ta kontakt med din egen hälsocentral och på veckoslut eller helgdagar ta kontakt med ÅUCS Akutens rådgivningsnummer: 02 313 8800.

Ändrat : 29.6.2022 09:37
Skapad : 29.6.2022 09:00