ÅUCS-ledd forskning visar:

Xenongas skyddar hjärnan vid hjärtstillestånd

Patienter som fick andas ädelgasen xenon efter hjärtstillestånd hade signifikant mindre skada på vita hjärnsubstansen än kontrollpatienter.  Forskningsprojektet har drivits av ÅUCS (Åbo universitetssjukhus) och resultaten publicerades 15.3.2016 i den aktade internationella medicinska tidskriften  JAMA (Journal of the American Medical Association).

Om syrebrist i hjärnan pågår en längre tid i samband med hjärtstillestånd,  tar hjärnan bestående skada. Tillsvidare har forskningen inte kunnat hitta ett enda läkemedel som kunde skydda hjärnan mot skadan som uppstår vid syrebrist. Tidigare experimentella studier har visat att ädelgasen xenon har egenskaper som skyddar hjärnan mot skada p.g.a. syrebrist då gasen blandas med inandningsluften.

Åbo universitetscentralsjukhus och Helsingfors universitetssjukhus har drivit en klinisk läkemedelsprövning under åren 2009 – 2014, där patienter som återupplivats efter hjärtstillestånd för första gången i världen behandlats med xenon.

Prövningen omfattade 110 patienter.  Hälften utlottades att behandlas på sedvanligt sätt, hälften fick utöver detta prövningsbehandling med xenon under ett dygn.   Huvudsyftet med prövningen var att utreda om xenon har en skyddande inverkan på hjärnans vita substans.

– Skivbilder av hjärnan med magnetresonanstomografi visade att patienter som hade behandlats med xenon hade signifikant lindrigare skada på hjärnans vita substans än kontrollpatienterna som fått sedvanlig behandling.  Cirka 42 % av hjärnans vita substans var kraftigare skadad hos kontrollpatienterna än hos dem som fått behandling med xenongas.  Detta tyder på att xenongasen har egenskaper som skyddar människohjärnan.  Den vita hjärnsubstansen är särskilt viktig för våra högre intellektuella funktioner, säger forskningsledaren och specialisten i anestesiologi och intensivvård, docent Timo Laitio vid ÅUCS intensivvårdsavdelning.  

Fyndet att xenongasens har lovande egenskaper som skyddsämne för människohjärnan måste ännu bekräftas genom mer omfattande kliniska patientundersökningar.  I nästa skede är avsikten att utreda hur xenon inverkar på återhämtningen efter neurologisk skada samt på patienternas prestationsförmåga och funktionsförmåga på längre sikt.  Ett led i forskningen är att bedöma om xenon borde införas som en behandlingsform av hjärnskada p.g.a. syrebrist i följd av hjärtstillestånd.   

Forskningen har finansierats av Finlands Akademi och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

 


Publikation:  Ruut Laitio, Marja Hynninen, Olli Arola, Sami Virtanen, Riitta Parkkola, Jani Saunavaara, Risto O Roine, Juha Grönlund, Emmi Ylikoski, Johanna Wennervirta, Minna Bäcklund, Päivi Silvasti, Eija Nukarinen, Marjaana Tiainen, Antti Saraste, Mikko Pietilä, Juhani Airaksinen, Leena Valanne, Juha Martola, Heli Silvennoinen, Harry Scheinin, Veli-Pekka Harjola, Jussi Niiranen, Kirsi Korpi, Marjut Varpula, Outi Inkinen, Klaus T. Olkkola, Mervyn Maze, Tero Wahlberg, Timo Laitio:  Effect of Inhaled Xenon on Cerebral White Matter Damage in Comatose Survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest: a Randomized Clinical Trial. JAMA 2016; 315(11):1120-1128. doi:10.1001/jama.2016.1933

Information om forskarna vid ÅUCS och Åbo universitet:

Ruut Laitio, Olli Arola, Juha Grönlund, Harry Scheinin, Outi Inkinen och Timo Laitio arbetar inom serviceområdet Perioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling.

Juhani Airaksinen, Antti Saraste och Mikko Pietilä (Hjärtcentret), Risto O. Roine (verksamhetsområdet Neuro), Riitta Parkkola och Sami Virtanen (Enheten för bilddiagnostik), Jani Saunavaara (Enheten för medicinsk fysik), Tero Wahlberg (Enheten för biostatistik).

Hucs/Helsingfors universitet: Marja Hynninen, Emmi Ylikoski, Johanna Wennervirta, Minna Bäcklund, Päivi Silvasti, Eija Nukarinen, Leena Valanne, Juha Martola, Heli Silvennoinen, Klaus T. Olkkola, Marjaana Tiainen, Marjut Varpula, Veli-Pekka Harjola, Jussi Niiranen, Kirsi Korpi.

University of California, San Fransisco: Mervyn Maze

Detta meddelande har uppgjorts av Tuula Vainikainen, medicinsk redaktör och vetenskapsredaktör, som bistår Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i ärenden som gäller vetenskapskommunikation. E-post tuula.vainikainen(at)saunalahti.fi, telefon 045 671 9558.

Ändrat : 8.10.2019 13:56
Skapad : 15.3.2016 19:06