Hoppa över menyer

Serviceknutpunkt

Sjukvårdsdistriktet grundade en serviceknutpunkt 1.1.2021. Knutpunkten sammanför stödtjänsterna som utförs nära patienten. Målsättningen med serviceknutpunkten är att sammanföra olika verksamhetssätt, att förbättra informationsgången ytterligare, att underlätta avtalslogistiken och att fungera allt bättre som helhet.

Följande enheter inom sjukvårdsdistriktet hör till serviceknutpunkten:

  • Instrumentvård
  • Lokalvård
  • Mattjänst
  • Textilvård
  • Telefoncentral
  • Av logistiken, den så kallade interna logistiken.

Målsättningen för serviceknutpunktens funktion är att utgöra den enhet som fungerar som kommunikationspartner mellan serviceproducenterna och serviceanvändarna. Dessa stödtjänster har en gemensam ledning som ser till att stödfunktionernas synsätt blir beaktat. I längden ska serviceknutpunkten främja ändamålsenlig allokering av resurserna som ju alltid är begränsade.  Produktiviteten ska öka genom vettig organisering och bättre avtalslogistik.

Päivitetty: 5.5.2021 12:52
Luotu: 5.5.2021 11:00

Kontaktuppgifter

Janne Saarinen
direktör
tfn. 050 590 1449
janne.tapani.saarinen(a)tyks.fi