Hoppa över menyer

Temporärt beredningsorgan

Från och med den 1 mars 2022 upphör underhållet av denna webbplats och all information och nyheter om välfärdsområdet i Egentliga Finland kommer att publiceras på välfärdsområdes temporär webbplats. Du kan hitta den på adressen www.vshyvinvointialue.fi.

Den temporära förvaltning kommer att ha en central uppgift vad gäller det förberedande arbetet för att få till stånd Egentliga Finlands välfärdsområde. Det temporära beredningsorganet kommer att ansvara för beredningen av landskapets social- och hälsovårdsreform till och med början av mars 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige tar över. Det temporära beredningsorganet deltar i att utreda vilken egendom som ska övergå i välfärdsområdets ägo och hurudana avtal som ska ingås, att besluta om välfärdsområdets budget för åren 2021 och 2022 och att delta i att arrangera det första regionvalet.

  • Det temporära förvaltningssystemet har representation från alla kommuner och samkommuner i Egentliga Finland.
  • Medlemmarna i organet har utsetts bland tjänsteinnehavarna i kommunerna, samarbetsområdena för primärvården och socialtjänsterna, sjukvårdsdistriktet, specialsomsorgsdistriktet och det regionala räddningsväsendet.
  • Antalet medlemmar uppgår till 13.

Se föreslag till den politisk uppföljningsgrupp.

Föreslag till temporärt beredningsorgan för Egentliga Finland:

​Ordinarie medlem
​Suppleant

Tuomas Heikkinen, Åbo (vice ordförande)

Max Lönnqvist, Åbo

Riitta Liuksa, Åbo

Laura Saurama, Åbo

Mikko Pakarinen, S:t Karins

Krista Ryödi, Lundo

Seija Österberg, Virmo

Juha Sandberg, Reso

Laura Ala-Hannula, Salo

Marjaana Sorokin, Somero

Jari Rantala, Loimaa

Carita Maisila, S:t Mårtens

Anne Takala, Nystad

Atso Vainio, Nystad

Patrik Nygren, Pargas

Erika Strandberg, Kimitoön

Sari Hietala, KTO

Otto Ilmonen, Kårkulla

​Matti Bergendahl, (ordförande) Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

​Petri Virolainen, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

​Arja Pesonen, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Saija Rintala, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Sirpa Rantanen, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Mikko Pietilä, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Jari Sainio, Egentliga Finlands Räddningsverk

Mika Viljanen, Egentliga Finlands Räddningsverk

Päivitetty: 3.3.2022 09:53
Luotu: 23.9.2021 09:30