Hoppa över menyer

Mot Egentliga Finlands välfärdsområde

På den här sidan får du information om social- och hälsovårdsreformen samt räddningsväsendets reform (på finska den så kallade sote- och pela-reformen) och hur den framskrider i Egentliga Finland. Artiklar och pressmeddelanden som publicerats om ämnet hittar du nere på sidan i kronologisk ordning. Reformens verkställande har igångsatts i Egentliga Finland med att inrätta ett temporärt beredningsorgan i början av september 2021.

Den temporära förvaltning kommer att ha en central uppgift vad gäller det förberedande arbetet för att få till stånd Egentliga Finlands välfärdsområde. Det temporära beredningsorganet kommer att ansvara för beredningen av landskapets social- och hälsovårdsreform till och med början av mars 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige tar över. Det temporära beredningsorganet deltar i att utreda vilken egendom som ska övergå i välfärdsområdets ägo och hurudana avtal som ska ingås, att besluta om välfärdsområdets budget för åren 2021 och 2022 och att delta i att arrangera det första regionvalet.

  • Det temporära förvaltningssystemet har representation från alla kommuner och samkommuner i Egentliga Finland.
  • Medlemmarna i organet har utsetts bland tjänsteinnehavarna i kommunerna, samarbetsområdena för primärvården och socialtjänsterna, sjukvårdsdistriktet, specialsomsorgsdistriktet och det regionala räddningsväsendet.
  • Antalet medlemmar uppgår till 13.

Se föreslag till temporärt beredningsorgan för Egentliga Finland.

Se föreslag till politisk uppföljningsgrupp.

Tidtabell: Hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet framskrider enligt den ursprungliga tidtabellen

Välfärdsområdena har grundats 1.7.2021, då lagarna som gäller social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft.

Det temporära beredningsorganet kommer att fungera som interimsadministration fram till den 28 februari 2022.

Mandatperioden för områdesfullmäktige börjar 1.3.2022.

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet från och med 1.1.2023. Ansvaret för organiseringen av tjänsterna som ska ingå i social- och hälsovårdsreformen övergår då från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.

Päivitetty: 12.10.2021 14:55
Luotu: 7.9.2021 08:30

Kontaktuppgifter

direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Matti Bergendahl

Åbo stads kanslichef
Tuomas Heikkinen

Kontakt genom Maria Roos.

Kommunikationsdirektör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Maria Roos
maria.roos(a)tyks.fi
040 508 4143