Hoppa över menyer

Temporärt samarbetsorgan

Från och med den 1 mars 2022 upphör underhållet av denna webbplats och all information och nyheter om välfärdsområdet i Egentliga Finland kommer att publiceras på välfärdsområdes temporär webbplats. Du kan hitta den på adressen www.vshyvinvointialue.fi.

Tisdagen 21.9.2021 tillsattes ett temporärt samarbetsorgan för handläggning av personalfrågor för välfärdsområdet som är under uppbyggnad och som ska starta i början av år 2023. Samarbetsorganet består av sex medlemmar som utsetts av olika organisationer. Det temporära organets mandatperiod fortsätter t.o.m. slutet av februari 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet och tar över.

Medlemmarna i samarbetsorganet utsågs enligt förslagen som gavs av de huvudsakliga kommunala avtalspartnersorganisationerna enligt följande:

FOSU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade:

 • Hannele Heine (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Finlands läkarförbund - FOSU)
 • Helena Pelkonen (Åbo, Talentia - FOSU)
 • Päivi Slama (Åbo, Finlands läkarförbund - FOSU), ersättare
 • Soile Mäkinen (Reso, Finlands Hälsovårdarförbund STHL - FOSU), ersättare

JAU, Julkisen alan unioni:

 • Niina Kankaanpää (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund JYTY - JAU)
 • Janne Sjölund (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL- JAU)
 • Päivi Oikarinen (Åbo, JYTY - JAU), ersättare
 • Iiris Pitkäaho (Åbo, JHL - JAU), ersättare

Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovårdsbranschen SOTE rf:

 • Jaana Rönnholm (Åbo, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super – SOTE rf)
 • Jussi Rantanen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Tehy rf – SOTE rf)
 • Jaana Dalén (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Super – SOTE rf), ersättare
 • Pia Jormakka (Åbo, Tehy rf – SOTE rf), ersättare

Till representanter för arbetsgivaren:

 • Matti Bergendahl (ersättare: Tuomas Heikkinen)
 • Saija Rintala (ersättare: Kristiina Uutela)
 • Sinikka Valtonen (ersättare: Tuija Mäki).

Päivitetty: 3.3.2022 09:54
Luotu: 2.11.2021 13:31

Ärendelistor och protokoll

Se ärendelistor och protokoll på finska.