Hoppa över menyer

ÅUCS Fyrsjukhus

Det nya sjukhuset heter Tyks Majakkasairaala på finska, ÅUCS Fyrsjukhus på svenska. Sjukhuset ligger på Keramikfabriksgatan 5, Åbo. Fyrsjukhuset öppnade för patienter och kunder i februari 2022.

Hur ska jag ta mig till Fyrsjukhuset?

  • Huvudingången (22A) till Fyrsjukhuset finns på adress Keramikfabriksgatan 5, Åbo.
  • Om du kommer med bil, är det bäst att parkera i parkeringshus 1 (karta över området, byggnad 23 (pdf)). Du kör in i parkeringshuset från Keramikfabriksgatan. Från parkeringshus 1 kommer du till Fyrsjukhusets huvudingång genom att ta promenadbron från parkeringshuset direkt till Fyrsjukhuset.
  • Du når Fyrsjukhuset till fots antingen från Keramikfabriksgatan längs promenadbrom från Parkeringshus 1 eller från Kinakvarngatans håll längs Barnmorskestigen till Fyrsjukhuset. 
  • Nära sjukhuset finns många busshållplatser och Kuppis järnvägsstation.

Följande funktioner kommer att finnas i Fyrsjukhuset:

  • sjukdomar hos barn och unga
  • kvinnosjukdomar och förlossningar
  • öron-, näs- och halssjukdomar
  • mun- och käksjukdomar
  • medicinsk bilddiagnostik.

Det nya sjukhuset har tagit intryck av naturen i Egentliga Finland och av den för landskapet typiska skärgårdsfaunan. Besökare vägleds av färger och djur. Djur bidrar med värme och sympati till sjukhusatmosfären. Detta koncept skapades av arkitekt Mikko Sinervo som är ansvarig för sjukhusets visuella gestaltning. Se bilder på vår sjukhus.

Patientrum.


Päivitetty: 23.5.2022 12:59
Luotu: 13.11.2017 16:00

 ‭(Dold)‬ Kontaktuppgifter

Byggande

Projektledare Timo Seppälä
040 739 0173

Byggchef Tuomo Lehtisalo
050 466 0875

Planering av verksamheten

Planerare Annika Lindblom
050 343 5965

Projektledare Riikka Aaltonen
050 528 6361

Se alla kontaktuppgifter (på finska)

E-post enligt formen

fornamn.efternamn@tyks.fi

Besöksadress

Joukahainengatan 2 (gamla Kuppis station)

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Nyckeltal

Den färdiga byggnadens totala areal ca 55 000 m2

Antal funktionella nyttokvadratmeter 21 000 m2, byggnadens bottenareal 9 000 m2

Åtta våningar 

Byggkostnaderna 189 miljoner euro

Byggnaden beräknas stå färdig i slutet av år 2021