Hoppa över menyer

Åucs Fyrsjukhus

– frisk, trygg och fungerande

Ljusgård 1.

Det nya sjukhuset som är under uppbyggnad för närvarande kommer att heta Tyks Majakkasairaala på finska, Åucs Fyrsjukhus på svenska. Namnet Fyrsjukhuset kommer att ersätta arbetsnamnet T3-sjukhuset som byggnaden kallats under byggskedet.

Namnet valdes på basis av en offentlig namntävling i slutet av år 2019. Tävlingen gav 3 640 namnförslag. Namnet Fyr hade föreslagits i 160 bidrag. Målet var att ge det nya sjukhuset ett namn som återspeglar det moderna nybyggets skärgårdsanda.

Åucs Fyrsjukhus kommer att inrymma de tjänster som för närvarande finns i U-sjukhuset.

Nybygget reser sig i anslutning till T-sjukhuset och byggs ovanpå tågbanan och Helsingforsgatan. Sjukhuset beräknas vara färdigbyggt i slutet av år 2021.

Följande funktioner kommer att finnas i Fyrsjukhuset:

  • vård och behandling av sjukdomar hos barn och unga&
  • vård och behandling av kvinnosjukdomar och förlossningar
  • vård och behandling av öron-, näs- och halssjukdomar
  • vård och behandling av mun- och käksjukdomar
  • Stödfunktioner: klinisk neurofysiologi, bilddiagnostik, laboratorium och instrumentvård.

Titta på en animerad video av det nya sjukhuset (på finska).

Läs broschyren om Åucs Fyrsjukhus

Åucs Fyrsjukhuset.
Läs broschyren om Åucs Fyrsjukhus


Päivitetty: 24.2.2021 09:43
Luotu: 13.11.2017 16:00

 Kontaktuppgifter

Byggande

Projektledare Timo Seppälä
040 739 0173

Byggchef Tuomo Lehtisalo
050 466 0875

Husteknikchef Tuomas Kaita
040 550 5770 

Planering av verksamheten

Planerare Annika Lindblom
050 343 5965

Projektledare Riikka Aaltonen
050 528 6361

Se alla kontaktuppgifter (på finska)

E-post enligt formen

fornamn.efternamn@tyks.fi

Besöksadress

Joukahainengatan 2 (gamla Kuppis station)

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Nyckeltal

Den färdiga byggnadens totala areal ca 55 000 m2

Antal funktionella nyttokvadratmeter 21 000 m2, byggnadens bottenareal 9 000 m2

Åtta våningar 

Byggkostnaderna 189 miljoner euro

Byggnaden beräknas stå färdig i slutet av år 2021