Hoppa över menyer

T3-projektets personal

Byggande

Projektledare Timo Seppälä
040 739 0173

Byggchef Tuomo Lehtisalo
050 466 0875

Planering av verksamheten

Planerare Annika Lindblom
050 343 5965

Projektledare Riikka Aaltonen
050 528 6361

Se alla kontaktuppgifter (på finska)

E-post enligt formen

fornamn.efternamn@tyks.fi

Besöksadress

Joukahainengatan 2 (gamla Kuppis station)

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Läs broschyren om ÅUCS Fyrsjukhus

Läs broschyren om Åucs Fyrsjukhus

Päivitetty: 3.1.2022 14:08