Hoppa över menyer

Avdelningen för klinisk neurofysiologi flyttar till Fyrsjukhuset

Avdelningen för klinisk neurofysiologi har tillsvidare varit uppdelat i två enheter belägna inom ÅUCS U-sjukhus: polikliniska neurofysiologiska undersökningsavdelningen i våning 4 och video-EEG- och sömnundersökningsenheten i våning 7. Nu då vi flyttar till Fyrsjukhuset sammanslås dessa enheter och därmed kan vi jobba inom ett och samma utrymme.

Tidtabellen för flyttet och verksamheten under flyttet

Båda enheterna flyttar 7.2.2022. Under tiden strax före och strax efter flyttet reducerar vi vår verksamhet något. På flyttveckan utför vi endast jourmässiga undersökningar på ÅUCS avdelningar.

Var finns vi från och med 7.2.2022?

Vil kommer att finnas i Fyrsjukhusets 5:e våning.  Ingången till Fyrsjukhuset sker genom huvudingång 22A.  Ta B-hissen bredvid caféet till 5:e våningen och när du är framme, stig ur hissen och gå till höger. Ingången till avdelningen för klinisk neurofysiologi finns på korridorens högra sida bakom dörr K5001.

Se närmare anvisningar för hur man kommer till Fyrsjukhuset.

Telefonnummer

Våra telefonnummer hålls i stort sett oförändrade. Under flyttet når du oss bäst på nummer 02 313 2936 (kansliet). Andra kontaktuppgifter och ytterligare uppgifter om vår verksamhet.

Hur påverkas verksamheten av flyttet?

All verksamhet inom klinisk neurofysiologi flyttar i Fyrsjukhuset gemensamma, moderna och dedicerade utrymmen. Då all verksamhet finns inom samma våning, blir det möjligt att flytta personal och apparatur mer flexibelt vid behov än tidigare.

Då vi finns i Fyrsjukhuset, är vi nära de avdelningar som behöver bl.a. jourmässiga EEG-undersökningar mest (t.ex. intesivvårdsavdelningen, akuten, barnavdelningarna, neurologiska avdelningarna). Vi utför också övervakningsregistreringar under operationer. I Fyrsjukhuset är vi närmare de operationsavdelningar där vi i huvudsak utför dessa övervakningsregistreringar.

Två igelkottar.

Päivitetty: 31.1.2022 14:34