Hoppa över menyer

Operationsavdelningarna flyttar till Fyrsjukhuset

Flyttdatum för operationsavdelningarna

Operationsavdelningarna flyttar till det nya Fyrsjukhuset under tiden 31.1.–13.2.2022.

  • Dagkirurgin, kirurgin för näs-, mun- och halssjukdomar samt kirurgin för mun- och käksjukdomar flyttar under tiden 31.1.–6.2.2022
  • Operationsavdelningarna för kvinnosjukdomar och för barn och unga flyttar under tvåveckorsperioden 31.1.–13.2.2022.

Verksamheten under flyttet

Under de veckor som flyttet pågår utförs närmast jourarbete.

Var finns vi?

Operationsavdelningen och den dagkirurgiska avdelningen finns i Fyrsjukhusets 4:e våning. Ingången till Fyrsjukhuset sker genom huvudingången 22A. Ta B-hissen bredvid caféet till 4:e våningen.

Se närmare ankomstanvisningar till Fyrsjukhuset.

Jour

Operationsavdelningen jourar dygnet runt också under flyttet.

Hur påverkas verksamheten av flyttet?

Efter flyttet till de nya utrymmena kommer fyra operationsavdelningar och en dagkirurgisk avdelning att ha gemensamma, nya utrymmen i Fyrsjukhuset. Dagkirurgiska avdelningen kommer att bli en del av operationsavdelningen som de flesta vuxenpatienterna kommer hemifrån till på morgonen för sin operation.

Päivitetty: 3.1.2022 13:39