Hoppa över menyer

Presentation av konstnärerna

Multicoloured Dreams

MCD är ett gatukonstnärskollektiv som funnits sedan år 2010. Kollektivet har skapat konstverk för offentliga platser i olika delar av Finland och Estland. Kärnaktörerna i Multicoloured Dreams består av tio konstnärer, och av dessa har Elissa Eriksson, Satu Kettunen och Hans-Peter Schütt tagit på sig huvudansvaret för konstverket i det nya ÅUCS-sjukhuset.

Syftet med MCD:s verksamhet är att hämta mera konst och kultur i den finska gatubilden och att uppmuntra folk att påverka sin egen boendemiljö.

Hisstornen, en del av väggarna och dörrarna till besökargarderoben ska erbjuda ytan för den stora väggmålningen.

Multicoloured Dreams konstverk.

Ovan: Illustrationsbild av konstverket som skapats av konstnärskollektivet Multicoloured Dreams på ett av T-sjukhusets hisstorn. 

Heini Aho

Aho är en aboensisk bildkonstnär som ofta kombinerar video i tredimensionella konstverk. Hennes verk finns utställda i gallerier i Finland och i muséer utomlands. Förutom sitt självständiga konstnärsvärv jobbar Heini Aho i det internationella konstnärskollektivet Videokaffe. Hennes senaste offentliga konstverk ”Ancient Battlefields” finns att beskåda i hissarna i ÅUCS T-sjukhus.

Det kommer att gälla en tredimensionell skulptur som placeras i luftrummet och som kombineras med projicierad videofilm. Resultatet blir en vy som förändras exempelvis enligt årstid.

Såväl väggmålningen som videokonstverket är exempel på moderna konstformer, vilket ju passar särskilt väl in med ett nytt sjukhus.

Heini Ahos konstverk.

Ovan: Skiss av Heini Ahos videoprojektionsverk.

Elina Ruohonen

Elina Ruohonen är en åbokonstnär som arbetat i många år med offentliga konstverk. I hennes verk förenas sinnet för utrymme med bildytor och färgläggning med maskinellt bearbetade tekniska material. Hennes offentliga konstverk finns att beskåda på olika håll i Finland.

Elina Ruohonens konstverk.

Ovan: Illustrationsbild av Elina Ruohonens väggkonstverk.

Annu Mikkilä

Annu Mikkilä inleder sin karriär som bildkonstnär. Hon utexaminerades från yrkeshögskolan i Imatra (Saimaan ammattikorkeakoulu) år 2016 och verket i det nya ÅUCS-sjukhuset blir hennes första offentliga konstverk. Mikkilä bor och arbetar i Loimaa.

Annu Mikkiläs konstverk.

Ovan: Del av Annu Mikkiläs installationsverk.

Andréa Vannucchi

Andréa Vannucchi är fotograf och bildkonstnär bosatt i Finby. Hon arbetar också inom tillämpad konst och samfundskonst. Vannucchi har utfört offentliga konstverk i Salotrakten.

Andréa Vannucchis konstverk.

Ovan: Illustrationsbild och skisser av detaljer till Andréa Vannucchis installationsverk Ocean Drifters.

Päivitetty: 23.11.2022 14:29
Luotu: 29.1.2021 16:30