Hoppa över menyer

Val av konstnärer avgjord

Sjukvårdsdistriktet utser konstnärer från Egentliga Finland att medverka vid planeringen av konstverken som ska placeras ut i det nya sjukhuset. Tre konstnärer utsågs efter öppen sökning och deras namn publicerades i början av år 2019. Konstdr Matti Tainio ansvarar för konstanskaffningarna till det nya sjukhuset.

– Byggnaden har två innergårdar och konstverken som ställs där kommer att göras av bildkonstnär Heini Aho och av konstnärsgruppen Multicoloured Dreams som är känd för sina storstilade väggmålningar. Dessa två valdes i ett tidigt skede av planeringen. I byggnaden finns tre panoramafönsternischer och konstverken till dessa söktes genom öppna anbud. Intresset var glädjande stort och av alla förslag utsåg vi på basis av inkomna skisser konstverk av konstnärerna Annu Mikkilä, Elina Ruohonen och Andréa Vannucchi, berättar Matti Tainio, sjukhusets konstkoordinator.

Drygt 80 bidrag inlämnades.

Illustrationsbild av panoramutrymme.

Konstnärerna som utsågs bland sökandena ska placera sina konstverk i tre panoramautrymmen. Från dessa utrymmen öppnar sig en vy i riktning mot motorvägen. Illustrationsbild: Panoramautrymme (Arkitektgruppen Reino Koivula Ab och Schauman Arkkitehdit Ab).

Med budgetmedlen som reserverats för anskaffning av konst kommer åtminstone fem konstverk att utställas i sjukhusets offentliga utrymmen. I första aulans blickfång kommer vi att se en väggmålning av hela husets höjd. 

Hisstornen, en del av väggarna och dörrarna till besökargarderoben kommer att bereda ytan för den stora väggmålningen. Verket skapas av Multicoloured Dreams-gruppen.

Se presentation av konstnärerna.

Konsten höjer oss ovanför vardagen

Kulturella värden uppskattas i sjukhuset, vilket konstverken intygar. Konst tröstar och förbättrar sjukhusupplevelsens kvalitet. Konst väcker tankar och gör att man glömmer, åtminstone för en tid, sjukhusets schemalagda, ibland hektiska vardag. 

Konstkoordinator Matti Tainio anser att ett sjukhus är en speciell miljö för exponering av konst. 

– När konstverk införs i sjukhusets utrymmen, kommer verken i en farozon. De förlorar en del av sin konstnärliga självständighet, då de vardagliga elementen i sjukhusmiljön inkräktar på konstverkens revir. Men det är dock precis genom att överge sin museala isolation som konsten får en chans att förändra sjukhus. När konst ingår i människans liv och de risker som hen tar, blir konstverken inte endast föremål som upptar ett visst utrymme, utan de inhämtar ett nytt, mänskligt lager till sjukhusorganisationen, berättar han. 

När konst finns där sjukhuskonsumenterna – patienter och personal – spenderar det mesta av sin tid, ger konsten det goda sjukhuset dess slutliga finess.

En tolk mellan brukare och konstnärer

Matti Tainio.

Tainio har renommé som expert i konstanskaffningar till sjukhus. Tillbyggnaden till Åucs T-sjukhus förskönades av hans anskaffningar, vilket skedde åren 2008–2014.

– I egenskap av ansvarig för konstanskaffningar fungerar jag som tolk och möjliggörare. Val av konstnärer och verk är en viktig del av mitt arbete, men bara början av den process som fortsätter ända tills sjukhusbyggnaden är färdigställd och längre. I egenskap av konstsakkunnig måste jag kunna tala ett språk som många olika yrkesgrupper förstår och dessutom förstå själv de aktuella konstnärliga ambitionerna och sjukhusets alla konstruktionsritningar. Jag berättar för konstnärerna vilka önskemål beställaren har, beskriver konstnärernas planer för beställare, byggherrar och brukare. Jag arbetar med min personlighet, och min målsättning är att få så lämplig konst av hög kvalitet till sjukhusen som möjligt, konst som harmoniserar väl med arkitektur och funktion, berättar konstkoordinator Matti Tainio. 

Tainio är utbildad till konstdoktor, forskare vid Aalto-universitetet (Urban Platform i Björneborg), konstnär

I bilden ser vi Matti Tainio framför Erika Abrahamssons verk Lähiömaisema (Förortsvy) från år 2009. Verket finns i Åucs T-sjukhus, G-flygeln, våning 3. Bild: Suvi Vainio

Päivitetty: 14.9.2021 09:37
Luotu: 29.1.2021 16:00