Hoppa över menyer

Husets berättelse

Sjukhuset blir en ö med fyrtorn

Arkitekt Mikko Sinervo vid arkitektgruppen Reino Koivula Ab ansvarar för det nya sjukhusets visuella gestaltning. Här utgick planeringen från en berättelse som Sinervo skapade tillsammans med konstdr Matti Tainio.

Berättelsen grundar sig på en skärgårdsvy, där vi föreställer oss sjukhuset som en ö. I byggnadens högsta punkt finns en fyr som kastar sitt sken i omgivningen. Motorvägen som löper under byggnaden är likt rinnande vatten.

Ett maskinrum på sjukhusets tak ska belysa omgivningen.

Berättelsen i tvärsnitt

Helsingfors riksväg är strömning, huvudentré är båt, fägglada delar av byggnaden är badhanddukar.


Bild: Patientrum (ARK Reino Koivula Ab & Schauman Arkkitehdit Ab)

Berättelsen fortsätter inomhus

Intryck av sjöfarten finns i sjukhusets entré, som associerar till en båt, och av två ljusgårdar som följer på varandra. Den första aulan är kargare och den andra mera i picknickstil.

Illustrationsbilder om ljusgård 1 och 2.

Illustrationsbilder: Ljusgård 1 och 2 (ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkkitehdit Ab).

Illustrationsbilder om väntsal och patientrum.

Illustrationsbilder: Väntsal och patientrum (ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkkitehdit Ab).

Djuren är en del av Husets berättelse

Det nya sjukhuset har tagit intryck av naturen i Egentliga Finland och av den för landskapet typiska skärgårdsfaunan. Besökare vägleds av färger och djur. Detta koncept skapades av arkitekt Mikko Sinervo som är ansvarig för sjukhusets visuella gestaltning.

Alla våningar har sin särskilda signaturfärg som återkommer i skyltningen och kännetecknar informationsdiskarna. Dessutom kommer alla enheter att tillägnas ett tematiskt djur. Djur ger människor i alla åldrar något att fundera på och bidrar med värme och sympati till sjukhusatmosfären. Man kan plötsligt komma på något djur som är ute på äventyr längs väggen på väg till någon av sjukhusets avdelningar.

Djurfigurer.

Berättelsen fortsätter utomhus

Den arkitektoniska planeringen av parkeringshuset har sökt inspiration från packis – ett typiskt vinterfenomen i skärgården. Parkeringshusets massiva runda ramp är som en bergstrand på ett skär. Sjukhusbyggnadens fasad är liksom packis som vid sammanstötning med rampens massiva stenbumling på stranden av skäret pressas till stora isblock mot fasaden. 

Packis-parkeringshuset togs i bruk i augusti 2019.

Packis-parkeringshus.

Packis-parkeringshuset togs i bruk i augusti 2019.

Päivitetty: 2.2.2021 14:14
Luotu: 29.1.2021 16:00