Hoppa över menyer

Verksamheten i ÅUCS Fyrsjukhus

Åucs Fyrsjukhus har åtta våningen.

Bild: Tvärsnitt av ÅUCS Fyrsjukhus (ARK Reino Koivula Ab).

  1. Entréplan: modersmjölkscentralen, café
  2. Barnvåningen: Avdelningen för barn och unga, akutmottagning och mottagningar, barnneurologi
  3. Våningen där ”Livet får sin början”: Uppföljningsavdelningar för graviditet och förlossningar, intensivvårdsavdelningen för prematurer (Prematuravdelningen)
  4. Operationsvåningen: operationsavdelningen, intensivvårdsavdelningen för barn och unga, kirurgi
  5. Enheten för blod- och cancersjukdomar hos barn och unga, klinisk neurofysiologi, röntgen
  6. Kvinnovåningen: Moderskapsmottagningarna, mottagningarna och avdelningen för kvinnosjukdomar, fertilitetslaboratoriet
  7. Huvud- och halsvåningen: mottagningarna för öron-, näs- och halssjukdomar samt foniatri, hörcentralen, mottagningarna för mun- och käksjukdomar
  8. Avdelningen för familjer och nyfödda, avdelningen för öron- och munsjukdomar.

Familjecentrerad vård och inspirerande utrymmen

Klientorientering, familjecentrering och patientsäkerhet har varit centrala värden i planeringen av det nya sjukhuset.

Under sjukhusvistelsen har barnet rätt till sina föräldrars närvaro. Det familjecentrerade arbetssättet och familjerummen på avdelningen ger barnet en sjukhusvistelse som är så trygg som möjligt.

Det hemtrevliga rummen på förlossningsavdelningen stöder naturlig förlossning och kan omformas enligt föderskans vårdbehov. 

På poliklinikerna för huvud- och halsområdet vårdas klienter i alla åldrar, från bebis till pensionär.

Visionsbild om patientrum.

Visionsbild: Patientrum (ARK Reino Koivula Ab & Schauman Arkkitehdit Ab).

Päivitetty: 24.8.2022 13:38
Luotu: 29.1.2021 15:30