Hoppa över menyer

Verksamheten i Åucs Fyrsjukhus

Åucs Fyrsjukhus har åtta våningen.

Bild: Tvärsnitt av Åucs Fyrsjukhus (ARK Reino Koivula Ab).

  1. Entréplan: modersmjölkscentralen, café
  2. Barnvåningen: Avdelningen för barn och unga, akutmottagning och mottagningar, barnneurologi
  3. Våningen där ”Livet får sin början”: Uppföljningsavdelningar för graviditet och förlossningar, intensivvårdsavdelningen för prematurer (Prematuravdelningen)
  4. Operationsvåningen: operationsavdelningen, intensivvårdsavdelningen för barn och unga, kirurgi
  5. Enheten för blod- och cancersjukdomar hos barn och unga, klinisk neurofysiologi, röntgen
  6. Kvinnovåningen: Moderskapsmottagningarna, mottagningarna och avdelningen för kvinnosjukdomar, fertilitetslaboratoriet
  7. Huvud- och halsvåningen: mottagningarna för öron-, näs- och halssjukdomar samt foniatri, hörcentralen, mottagningarna för mun- och käksjukdomar
  8. Avdelningen för familjer och nyfödda, avdelningen för öron- och munsjukdomar.

Familjecentrerad vård och inspirerande utrymmen

Smidiga vårdprocesser styr den funktionella planeringen av det nya sjukhuset. Planeringens centrala värden är patientsäkerhet och fokus på klienten och familjen. 

Under sjukhusvistelsen har barnet rätt till sina föräldrars närvaro. Det familjecentrerade arbetssättet och familjerummen på avdelningen ger barnet en sjukhusvistelse som är så trygg som möjligt. Förlossningsavdelningens rum har gjorts så hemtrevliga som möjligt för att stöda normala förlossningar. Rummen kan anpassas enligt föderskans vårdbehov. Poliklinikerna för sjukdomar i huvud- och halsområdet sköter centrerat patienter i alla åldrar, från parvel till pensionär. Vederhäftiga, inspirerande och trygga arbetsutrymmen utgör en viktig konkurrensfördel för personalen idag och framöver.

Visionsbild om patientrum.

Visionsbild: Patientrum (ARK Reino Koivula Ab & Schauman Arkkitehdit Ab).

Personalen starkt kopplad till planeringen av verksamheten

Sjukhusplaneringen inleddes redan i början av 2010-talet. Arbetsgrupper med vårdpersonal och läkare har i en atmosfär av iver och flit jobbat engagerat för att utveckla en plan med målet inställt på patientorienterad och effektiv funktion. Ansvaret för den detaljerade avdelningsvisa planeringen av Åucs Fyrsjukhus ligger hos en arbetsgrupp med planeringskoordinatorer som samarbetar med den organisation som byggherren kommer ifrån.

I de nya utrymmena blir det möjligt att utveckla nya former av samarbete enligt LEAN-principen och att garantera ett mer flexibelt fotarbete hos personalen. Medisiina D och Åucs sjukhusen A, T samt Fyrsjukhuset kommer att bilda ett hälsocampus som underlättar samarbetet mellan olika aktörer. Medisiina D är byggt så att undervisning och forskning kan samverka och samarbeta friktionsfritt. Dessutom kan många utrymmen, såsom föreläsningssalar, gruppundervisningsutrymmen och laboratorieutrymmen användas gemensamt.

Päivitetty: 2.2.2021 14:14
Luotu: 29.1.2021 15:30