Hoppa över menyer

Resultatområde Teknik och underhåll

Syftet med det som tekniken och underhållet arbetar med är att skapa väl fungerande och trygga utrymmen och välfungerande system och apparater så att vår personal ska kunna koncentrera sig på att hjälpa patienterna. Personalen har alltid tillgång till sådana utrymmen som verksamheten förutsätter. 

Resultatområdet indelas i sex serviceområden: 

  • Underhållstjänster
  • Medicintekniska tjänster
  • Underhållstjänster för fastigheter (värme, vatten, sanitet, automation (VVSA), el, byggnader) 
  • Planerings- och byggentreprenadstjänster 
  • Lokalitetsförvaltningstjänster 
  • Stödtjänster
Päivitetty: 26.8.2020 08:55
Luotu: 5.2.2020 13:30

 Kontaktuppgifter

Enheten för teknik och underhåll
Tekniska byrån
Pharmacity
Östra Långgatan 4 B, vån. 3
20520 Åbo

Teknisk direktör, chef för verksamhetsområdet
Juha Rantasalo
tel. 040 580 4916
juha.rantasalo(a)tyks.fi

Driftchef
Sami Kariaho
tel. 050 527 5240
sami.kariaho(a)tyks.fi

Chef för underhållstjänster
Kari Kandelberg
tel. 050 438 3710
kari.kandelberg(a)tyks.fi

Byggledare
Timo Miikkulainen
tel. 046 922 5400
timo.miikkulainen(a)tyks.fi

Chef för medicinteknik
Jukka Mäkitalo
tel. 040 725 6373
jukka.makitalo(a)tyks.fi

Lokalitetsförvaltningschef
Kristian Jaakkola
tel. 040 771 7644
kristian.jaakkola(a)tyks.fi

Byråchef
Hannele Piirainen
tel. 050 408 8625
hannele.piirainen(a)tyks.fi