Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Några ord av en barnläkare

I åratal har barnläkarna i Finland frågat efter ett screeningprogram för medfödda ämnesomsättningssjukdomar och nu har ett sådant program kommit igång på nationell nivå.

När bebisen är 2 – 5 dygn gammal, tar man ett blodprov som sedan genomgår analys av halten av olika biokemiska föreningar. Om halten är avvikande, informeras sjukhusets barnläkare som sedan ser till att nödvändiga tilläggsundersökningar blir gjorda.

Om barnläkaren ringer, betyder det ingalunda att den nyfödda skulle vara sjuk, utan bara att närmare undersökningar är befogade. Gränsvärdena för screeningsresultaten har lagts så lågt att inte en enda sjuk nyfödd ska missas. Därför finns det en del helt friska barn vars screeningresultat bör kontrolleras. På basis av kontrollprovet kan bebisen sedan konstateras vara frisk.

Syftet med screeningen är att identifiera sällsynta ämnesomsättningssjukdomar i så god tid att de inte hinner skada barnet. Man har valt att screena för sjukdomar som kan behandlas och vars behandling om den insätts i tid förhindrar uppkomst av skador. Behandling påbörjas, om ett kontrollblodprov visar att barnet har den sjukdom som screeningprovet väckt misstanke om.

Alla civiliserade länder använder sig av screening, och också hos oss i Finland har många barn nytta av screeningen varje år. Visserligen kostar screeningen, och blodprovtagningen ger barnet kortvarig smärta, men undersökningarna visar att screening av detta slag medför uppenbar nytta på populationsnivå.

Risto Lapatto
Specialläkare i barnsjukdomar, docent
Helsingfors universitetscentralsjukhus

Risto Lapatto 

Päivitetty: 13.9.2019 12:16