Hoppa över menyer

Åucs Akuten

Sjukskötare med patient på Åucs Akuten.

Jourtjänster

I Egentliga Finland säkerställs tillgång till jourtjänster vid våra fyra verksamhetsenheter som finns i Åbo, Loimaa, Salo och Nystad. Se våra jourenheters kontaktuppgifter och öppettider.

Antalet besök per år uppgår till c. 140 000. För bedömning av akutsjukvårdsbehovet använder vi oss av de enhetliga grunderna för jourvård som fastställts av SHM.

Det årliga antalet prehospitala akutsjukvårdsuppdrag inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppgår till cirka 65 000. Inom distriktet fungerar 34 akutsjukvårdsenheter. Dessutom medverkar Gränsbevakningsväsendets sjöräddningsenhet, kommunernas och FRK:s enheter för prehospital akutsjukvård och läkarenheten FinnHEMS20.

Kontaktpersoner

Fakturering
TyksAkuuttiLaskutus(a)tyks.fi
02 313 8934
vardag kl. 9–12

Anmärkningar och klagomål
Patientombudsmannen 02 313 0000 (växel)

Rekrytering
Se rekrytering sida.
Mer information: Tyksakuutti.rekry(a)tyks.fi

Undersökningsvårdavdelning
02 313 8924


Päivitetty: 1.4.2022 14:28
Luotu: 21.6.2016 09:01

 Kontaktuppgifter

 verkställande direktör
02 313 8920

Besöksadress

Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Postadress

PB 52, 20521 Åbo