Hoppa över menyer

Enheten för kliniska studier

Enheten för kliniska studier säljer forskningstjänster som följer internationellt reglerade riktlinjer åt sina kunder.  I praktiken betyder det här att forskningen görs på sjukhus, där det finns beredskap för optimerad vård på universitetssjukhusnivå och de laboratorie- och bildundersökningar som forskningen förutsätter. 

Enheten för kliniska studier kan formas utifrån kundens behov och kunden har möjlighet att välja om de endast behöver utrymmena eller också vårdpersonal i forskningen.

Enheten för kliniska studier vid Åucs Akuten är ett nationellt specialkunnandecenter, som betjänar hela landets behov av forskningsbaserad klinisk forskningsverksamhet. På samma gång erbjuder enheten förutsättningar och resurser åt de som utför forskningsuppdrag åt läkemedelsutvecklingsföretag. Enheten för kliniska studier finns i Åucs T-sjukhus.

Vid enheten för kliniska studier kan man på friska, frivilliga deltagare och patienter utföra krävande tidiga stadiers (fas I och II) kliniska undersökningar av nya biologiska läkemedel och andra ”långt utvecklade vårdformer” (cell- och genterapi o.s.v.). 

De första kliniska studierna för dessa nya vårdformer ska enligt internationellt reglerade riktlinjer utföras under förhållanden som har tillräcklig beredskap att säkerställa deltagarnas säkerhet och kvaliteten på forskningen. 

Våra kunder kan vara 

  • vårt sjukvårdsdistrikts eller dess partners (Åbo universitet och andra vårdinrättningar i specialupptagningsområdet) forskare eller forskningsgrupper och verksamhetsenheter
  • uppdragsgivare utanför vårt sjukvårdsdistrikts specialupptagningsområde som kan köpa de forskningstjänster de behöver, endera direkt från enheten för kliniska studier eller via vårt sjukvårdsdistrikts verksamhetsenheter eller universitetets enheter, till exempel genom Turku CRC.
Päivitetty: 16.12.2021 11:18
Luotu: 29.5.2019 10:15

 Kontakt

​Adress

Tyks T-sjukhuset
Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Kontakt


02 313 8924