Avdelningar och polikliniker

OBS! Vi begränsar besök på sjukhuset

Här nedan hittar du en lista på alla avdelningar och polikliniker inom ÅUCS.

Begränsa
Sökkriterierna bort
Sökkriterierna bort
Sökkriterierna bort

 

 

AD2-röntgen
Affektiv avdelning M1
Affektiva arbetsgruppen i Pargas
Affektiva arbetsgruppen i Åbo
Akut kirurgi
Akutpsykiatriska arbetsgruppen I och II
Akutpsykiatriska avdelningen A1
Allergienheten
Allmäninternmedicinska polikliniken
Allmänpediatriska polikliniken för barn och unga
Amningsmottagningen
Arbetsmedicinska polikliniken
Astma- och allergipolikliniken för barn
Avdelning för medicinsk fysik
Avdelningen för barn och unga
Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopedi
Avdelningen för familjer och nyfödda
Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomar
Avdelningen för öron- och munsjukdomar
Barnkirurgiska mottagningen
Barnkirurgiska polikliniken
Barnneurologiska dagsjukhuset och polikliniken
Barnneurologiska polikliniken
Barnneuropsykiatriska arbetsgruppen
Barnortopediska idrottspolikliniken
Barnpsykiatriska arbetsgruppen i Åbo
Beroendepsykiatriska arbetsgruppen för avvänjning och substitutionsvård
Beroendepsykiatriska arbetsgruppen för öppenvård
Beroendepsykiatriska avdelning R1
Blodkärlskirurgiska avdelningen
Buk- och gastroenterologiska polikliniken för barn och unga
Bukkirurgi
CVA-övervakning
Canceravdelning 1
Cancerpolikliniken
Centret för reumatologi och klinisk immunologi
Dagkirurgiska avdelningen
Dagsjukhuset för barn och unga
Den psykiatriska neuromodulationsenheten
Diabetescentrum för barn och unga
Diabetespolikliniken
Dialysavdelning R23A
Dialysavdelningen
Dialysenheten
Endokrinologiska polikliniken
Endokrinologiska polikliniken för barn och unga
Endoproteskirurgi
Endoskopier
Enheten för barn- och öronsjukdomar
Foniatriska polikliniken

Ändrat: 7.2.2022 14:22