Avdelningar och polikliniker

OBS! Vi begränsar besök på sjukhuset

Förteckningen nedan visar alla avdelningar och polikliniker i alfabetisk ordning inom Åucs och alla andra sjukhus inom sjukvårdsdistriktet.

Du kan begränsa förteckningen till avdelningens namn, sjukhuset eller verksamhetsområdet.

För tillfället finns det ett tekniskt fel i listans funktion och därför syns inte alla enheter i listan. Vi arbetar med att korrigera felet och vi försöker få listan i skick så snart som möjligt.

Begränsa
Sökkriterierna bort
Sökkriterierna bort
Sökkriterierna bort

 

 

Palliativt centerhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to6/Sidor/palliatiivinen-keskus.aspxPalliativt centerTyks Main Hospital, TurkuOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Diabetespoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/diabetespoliklinikka.aspxDiabetespoliklinikenTyks Main Hospital, TurkuMedicinska
Endokrinologiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/endokrinologian-poliklinikka.aspxEndokrinologiska poliklinikenTyks Main Hospital, TurkuMedicinska
Internmedicinska undervisningspoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sisätautien-opetuspoliklinikka.aspxInternmedicinska undervisningspoliklinikenTyks Main Hospital, TurkuMedicinska
Allmäninternmedicinska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/yleissisatautipoliklinikka.aspxAllmäninternmedicinska poliklinikenTyks Main Hospital, TurkuMedicinska
Psykosavdelning P2https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/akuuttipsykoosiosasto-halikko.aspxPsykosavdelning P2Halikko HospitalPsykiatri
Psykosavdelning P5https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/kuntoutuspsykoosiosasto-halikko.aspxPsykosavdelning P5Halikko HospitalPsykiatri
Psykosarbetsgruppen i Salohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/aikuispsykiatrian-poliklinikan-psykoosityoryhma-ja-paivayksikko-salo.aspxPsykosarbetsgruppen i SaloTyks Salo hospitalPsykiatri
Beroendepsykiatriska arbetsgruppen för öppenvårdhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/paihdepsykiatrian-poliklinikka.aspxBeroendepsykiatriska arbetsgruppen för öppenvårdAnnan enhetPsykiatri
Ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i Pargas https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/paraisten-nuorisopsykiatrian-tyoryhma.aspxUngdomspsykiatriska arbetsgruppen i Pargas Annan enhetPsykiatri
Den psykiatriska neuromodulationsenhetenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/psykiatrian-neuromodulaatioyksikko.aspxDen psykiatriska neuromodulationsenhetenÅucs Stamsjukhus, ÅboPsykiatri
Psykosarbetsgruppen för intensiv öppenvårdhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/psykoosihoidon-tehostetun-avohoidon-yksikko.aspxPsykosarbetsgruppen för intensiv öppenvårdAnnan enhetPsykiatri
Psykoarbetsgruppen i Åbohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/psykoosi-ja-mielialahairiotyoryhma.aspxPsykoarbetsgruppen i ÅboAnnan enhetPsykiatri
Psykosarbetsgruppen i Resohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/raision-psykoosityoryhma.aspxPsykosarbetsgruppen i ResoAnnan enhetPsykiatri
Psykosavdelning P3https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/suljettu-kuntoutusosasto-a6.aspxPsykosavdelning P3Annan enhetPsykiatri
Ätstörningsenheten https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/syomishairioyksikko-tyks.aspxÄtstörningsenheten Tyks Main Hospital, TurkuPsykiatri
Ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i Loimaa https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorisopsykiatrian-poliklinikka-loimaa.aspxUngdomspsykiatriska arbetsgruppen i Loimaa Tyks Loimaa hospitalPsykiatri
Ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i Reso https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorisopsykiatrian-poliklinikka-raisio.aspxUngdomspsykiatriska arbetsgruppen i Reso Annan enhetPsykiatri
Ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i Salo https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorisopsykiatrian-poliklinikka-salo.aspxUngdomspsykiatriska arbetsgruppen i Salo Tyks Salo hospitalPsykiatri
Ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i Nystadhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorisopsykiatrian-poliklinikka-uusikaupunki.aspxUngdomspsykiatriska arbetsgruppen i NystadAnnan enhetPsykiatri
Intensifierad ungdomspsykiatrisk öppenvård https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorisopsykiatrian-tutkimus-ja-hoito-osasto-716.aspxIntensifierad ungdomspsykiatrisk öppenvård Annan enhetPsykiatri
Neuropsykiatriska arbetsgruppen för ungdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorten-neuropsykiatrinen-tyoryhma.aspxNeuropsykiatriska arbetsgruppen för ungdomarÅucs Reso sjukhusPsykiatri
Ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i Åbohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorten-psykiatrian-poliklinikka.aspxUngdomspsykiatriska arbetsgruppen i ÅboAnnan enhetPsykiatri
Beroendepsykiatriska avdelning R1https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/paihdepsykiatrian-osasto-a3.aspxBeroendepsykiatriska avdelning R1Annan enhetPsykiatri
Barnpsykiatriska arbetsgruppen i Åbohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/lasten-psykiatrian-poliklinikka.aspxBarnpsykiatriska arbetsgruppen i ÅboAnnan enhetPsykiatri
Barnpsykiatriska arbetsgruppen, S:t Karinshttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/lastenpsykiatrian-poliklinikka-kaarina.aspxBarnpsykiatriska arbetsgruppen, S:t KarinsAnnan enhetPsykiatri
Psykosarbetsgruppen i Lundohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/liedon-psykoosityoryhma.aspxPsykosarbetsgruppen i LundoAnnan enhetPsykiatri
Psykosarbetsgruppen i Loimaahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/loimaan-psykoosityoryhma.aspxPsykosarbetsgruppen i LoimaaÅucs Loimaa sjukhusPsykiatri
Neuropsykiatriska arbetsgruppen vid Åucs https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/neuropsykiatrian-poliklinikka-724-turku.aspxNeuropsykiatriska arbetsgruppen vid Åucs Tyks Main Hospital, TurkuPsykiatri
Ungdomspsykiatriska avdelningen J1 https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorisopsykiatrian-osasto-717-turku.aspxUngdomspsykiatriska avdelningen J1 Tyks Main Hospital, TurkuPsykiatri
Ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i St. Karinshttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorisopsykiatrian-poliklinikka-kaarina.aspxUngdomspsykiatriska arbetsgruppen i St. KarinsAnnan enhetPsykiatri
Ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i Lundo https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/nuorisopsykiatrian-poliklinikka-lieto.aspxUngdomspsykiatriska arbetsgruppen i Lundo Annan enhetPsykiatri
Psykosavdelning P4https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/avoin-kuntoutusosasto-a8.aspxPsykosavdelning P4Annan enhetPsykiatri
Psykosarbetsgruppen i S:t Karinshttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/kaarinan-psykoosityoryhma-ja-paivayksikko.aspxPsykosarbetsgruppen i S:t KarinsAnnan enhetPsykiatri
Beroendepsykiatriska arbetsgruppen för avvänjning och substitutionsvårdhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/korvaushoitopoliklinikka.aspxBeroendepsykiatriska arbetsgruppen för avvänjning och substitutionsvårdAnnan enhetPsykiatri
Rehabiliteringspsykiatriska arbetsgruppen i Åbohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/kuntoutuspoliklinikka.aspxRehabiliteringspsykiatriska arbetsgruppen i ÅboAnnan enhetPsykiatri
Rättspsykiatriska undersökningsenheten för barn och ungdomar i Åbohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-oikeuspsykiatrian-tutkimusyksikko.aspxRättspsykiatriska undersökningsenheten för barn och ungdomar i ÅboÅucs Stamsjukhus, ÅboPsykiatri
Psykiatriska polikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-psykiatrian-poliklinikka.aspx Psykiatriska polikliniken för barn och ungaAnnan enhetPsykiatri
Barnneuropsykiatriska arbetsgruppenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/lasten-neuropsykiatrinen-tyoryhma.aspxBarnneuropsykiatriska arbetsgruppenÅucs Reso sjukhusPsykiatri
Neuropsykiatriska arbetsgruppen i Salohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/aikuispsykiatrian-poliklinikan-vanhus-ja-neuropsykiatrian-tyoryhma-salo.aspxNeuropsykiatriska arbetsgruppen i SaloTyks Salo hospitalPsykiatri
Affektiva arbetsgruppen i Pargashttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/aikuisten-psykiatrian-poliklinikka.aspxAffektiva arbetsgruppen i PargasAnnan enhetPsykiatri
Arbetsgrupperna i Pargas, lokalmottagningen på Kimitoönhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/aikuisten-psykiatrian-poliklinikka-kemion-sivuvastaanotto.aspxArbetsgrupperna i Pargas, lokalmottagningen på KimitoönAnnan enhetPsykiatri
Akutpsykiatriska avdelningen A1https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/Akutpsykiatriska-avdelningen-A1.aspxAkutpsykiatriska avdelningen A1Tyks Main Hospital, TurkuPsykiatri
Affektiv avdelning M1https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/akuutti-avoin-osasto-a2.aspxAffektiv avdelning M1Annan enhetPsykiatri
Akutpsykiatriska arbetsgruppen I och IIhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/akuuttipoliklinikka.aspxAkutpsykiatriska arbetsgruppen I och IIAnnan enhetPsykiatri
Psykosavdelning P1https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/akuutti-suljettu-osasto-a1.aspxPsykosavdelning P1Annan enhetPsykiatri
Psykosarbetsgruppen i Nystadhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/uudenkaupungin-psykoosityoryhma.aspxPsykosarbetsgruppen i NystadAnnan enhetPsykiatri
Geropsykiatriska arbetsgruppenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/vanhuspsykiatrian-avohoito.aspxGeropsykiatriska arbetsgruppenAnnan enhetPsykiatri
Geropsykiatrisk avdelning V1https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/vanhuspsykiatrian-osasto-a9.aspxGeropsykiatrisk avdelning V1Annan enhetPsykiatri
Geropsykiatriska enheten för effektiverad öppenvårdhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/vanhuspsykiatrian-tehostettu-avohoito.aspxGeropsykiatriska enheten för effektiverad öppenvårdAnnan enhetPsykiatri
Affektiva arbetsgruppen i Åbohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sidor/yleispsykiatrian-poliklinikka.aspxAffektiva arbetsgruppen i ÅboAnnan enhetPsykiatri
Klinisk neurofysiologihttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/Sidor/kliininen-neurofysiologia.aspxKlinisk neurofysiologiÅucs Stamsjukhus, ÅboBilddiagnostik
Dagkirurgiska enhetenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/Dagskirurgiska enhet.aspxDagkirurgiska enhetenÅbolands sjukhusAnnan enhet
Gynekologiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/gynekologian-poliklinikka.aspxGynekologiska poliklinikenÅbolands sjukhusAnnan enhet
Lungmedicinska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/keuhkosairauksien-poliklinikka.aspxLungmedicinska poliklinikenÅbolands sjukhusAnnan enhet
Kirurgiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kirurginen-poliklinikka.aspxKirurgiska poliklinikenÅbolands sjukhusAnnan enhet
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/korva-nena-ja-kurkkutautien-poliklinikka.aspxPolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarÅbolands sjukhusAnnan enhet
Polikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-poliklinikka.aspxPolikliniken för barn och ungaÅbolands sjukhusAnnan enhet
Operationsavdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/leikkausosasto.aspxOperationsavdelningenÅbolands sjukhusAnnan enhet
Polikliniken för ögonsjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/silmatautien-poliklinikka.aspxPolikliniken för ögonsjukdomarÅbolands sjukhusAnnan enhet
Internmedicinska avdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sisatautien-osasto.aspxInternmedicinska avdelningenÅbolands sjukhusAnnan enhet
Internmedicinska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/turunmaan-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sisatautien-poliklinikka.aspxInternmedicinska poliklinikenÅbolands sjukhusAnnan enhet
Mödrapoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/aitiyspoliklinikka.aspxMödrapoliklinikenÅucs Salo sjukhusKvinnokliniken
Dialysenhetenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/dialyysiyksikko.aspxDialysenhetenÅucs Salo sjukhusAnnan enhet
Gastroenterologiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/Gastroenterologian-poliklinikka.aspxGastroenterologiska poliklinikenTyks Salo hospitalKliniken för bukkirurgi och urologi
Hjärtpolikliniken Salohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kardiologinen-poliklinikka.aspxHjärtpolikliniken SaloÅucs Salo sjukhusHjärtcentret
Lungpoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/keuhkopoliklinikka.aspxLungpoliklinikenÅucs Salo sjukhusMedicinska
Kirurgiska avdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kirurgian-osasto.aspxKirurgiska avdelningenÅucs Salo sjukhusOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Kirurgiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kirurgian-poliklinikka.aspxKirurgiska poliklinikenÅucs Salo sjukhusOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/korva-nena-ja-kurkkutautien-poliklinikka.aspxPolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarÅucs Salo sjukhusOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Polikliniken för läkemedelsbehandlinghttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/laakehoitopoliklinikka.aspxPolikliniken för läkemedelsbehandlingÅucs Salo sjukhusAnnan enhet
Enheten för barn- och öronsjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-korvatautien-yksikko.aspxEnheten för barn- och öronsjukdomarÅucs Salo sjukhusBarn- och ungdomskliniken
Polikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-poliklinikka.aspxPolikliniken för barn och ungaÅucs Salo sjukhusBarn- och ungdomskliniken
Barnneurologiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/Lastenneurologian-poliklinikka.aspxBarnneurologiska poliklinikenÅucs Salo sjukhusBarn- och ungdomskliniken
Operations- och dagkirurgiska enhetenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/leikkaus-ja-paivakirurginen-yksikko.aspxOperations- och dagkirurgiska enhetenÅucs Salo sjukhusOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Polikliniken för kvinnosjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/naistentautien-poliklinikka.aspxPolikliniken för kvinnosjukdomarÅucs Salo sjukhusKvinnokliniken
Nefrologiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/nefrologian-poliklinikka.aspxNefrologiska poliklinikenÅucs Salo sjukhusMedicinska
Neurologiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/neurologian-poliklinikka.aspxNeurologiska poliklinikenÅucs Salo sjukhusNeurocentrum
Endoskopierhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/paivasairaala-tahystykset.aspxEndoskopierÅucs Salo sjukhusAnnan enhet
Polikliniken för reumatismsjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/reumasairauksien-poliklinikka.aspxPolikliniken för reumatismsjukdomarÅucs Salo sjukhusMedicinska
Polikliniken för ögonsjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/silmatautien-poliklinikka.aspxPolikliniken för ögonsjukdomarÅucs Salo sjukhusOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Polikliniken för internmedicinska sjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sisatautien-poliklinikka.aspxPolikliniken för internmedicinska sjukdomarÅucs Salo sjukhusMedicinska
Internmedicinska avdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sisatautien-vuodeosasto.aspxInternmedicinska avdelningenÅucs Salo sjukhusMedicinska
Polikliniken för cancersjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/syopatautien-poliklinikka.aspxPolikliniken för cancersjukdomarÅucs Salo sjukhusOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Övervakningsenhetenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/salon-aluesairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/valvonta.aspxÖvervakningsenhetenÅucs Salo sjukhusJour
Hörcentralenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kuulokeskus.aspxHörcentralenÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Polikliniken för läkemedelsbehandlinghttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/laakehoitopoliklinikka.aspxPolikliniken för läkemedelsbehandlingÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Astma- och allergipolikliniken för barnhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-astma-ja-allergiapoliklinikka.aspxAstma- och allergipolikliniken för barnÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Metabolismpolikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-aineenvaihduntapoliklinikka.aspxMetabolismpolikliniken för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Diabetescentrum för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-diabeteskeskus.aspxDiabetescentrum för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Endokrinologiska polikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-endokrinologinen-poliklinikka.aspxEndokrinologiska polikliniken för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-hematologinen-osasto-ja-poliklinikka.aspxHematologiska avdelningen och polikliniken för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Infektionsavdelningen för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-infektio-osasto.aspxInfektionsavdelningen för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Kardiologiska polikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-kardiologian-poliklinikka.aspxKardiologiska polikliniken för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopedihttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-kirurginen-osasto.aspxAvdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopediÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Lungavdelning 1https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/keuhkosairauksien-vuodeosasto1.aspxLungavdelning 1Åucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Lungavdelning 2https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/keuhkosairauksien-vuodeosasto-2.aspxLungavdelning 2Åucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Gipscentralenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kipsikeskus.aspxGipscentralenÅucs Stamsjukhus, ÅboStöd- och rörelseorganens sjukdomar
Smärtklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kipuklinikka.aspxSmärtklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboPerioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling
Klinisk fysiologihttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kliininen-fysiologia.aspxKlinisk fysiologiÅucs Stamsjukhus, ÅboBilddiagnostik
Klinisk genetikhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kliininen-genetiikka.aspxKlinisk genetikÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Avdelningen för öron- och munsjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/korva-ja-suusairauksien-osasto.aspxAvdelningen för öron- och munsjukdomarÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/korvapoliklinikka.aspxPolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Dialysavdelning R23Ahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/koulutusdialyysi.aspxDialysavdelning R23AÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Rehabiliteringsavdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kuntoutusosasto.aspxRehabiliteringsavdelningenÅucs Stamsjukhus, ÅboNeurocentrum
Urologiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/urologian-poliklinikka.aspxUrologiska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboKliniken för bukkirurgi och urologi
Intensivvårdsavdelningen för nyföddahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/vastasyntyneiden-teho-osasto.aspxIntensivvårdsavdelningen för nyföddaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Bukkirurgihttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/vatsaosasto.aspxBukkirurgiÅucs Stamsjukhus, ÅboKliniken för bukkirurgi och urologi
Blodkärlskirurgiska avdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/verisuonikirurgian-osasto.aspxBlodkärlskirurgiska avdelningenÅucs Stamsjukhus, ÅboKliniken för bukkirurgi och urologi
Neurologiska avdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/yleisneurologian-ja-avh-osasto.aspxNeurologiska avdelningenÅucs Stamsjukhus, ÅboNeurocentrum
Sårpoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/haavapoliklinikka.aspxSårpoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Hematologiska avdelningen och stamcellstransplantationsenhetenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/hematologian-osasto-ja-kantasolujensiirtoyksikko.aspxHematologiska avdelningen och stamcellstransplantationsenhetenÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Hudpoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/ihopoliklinikka.aspxHudpoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/infektiotautien-osasto.aspxAvdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Polikliniken för infektionssjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/infektiotautien-poliklinikka.aspxPolikliniken för infektionssjukdomarÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Isotopavdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/isotooppiosasto.aspxIsotopavdelningenÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Ortopedisk veckoavdelning (övre extremitet)https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kasikirurgia.aspxOrtopedisk veckoavdelning (övre extremitet)Åucs Kirurgiska sjukhusStöd- och rörelseorganens sjukdomar
Handkirurgiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kasikirurgian-poliklinikka.aspxHandkirurgiska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboStöd- och rörelseorganens sjukdomar
Polikliniken för utvecklingsuppföljninghttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/kehitysseurantapolilinikka.aspxPolikliniken för utvecklingsuppföljningÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Lungmedicinska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/keuhkosairauksien-poliklinikka.aspxLungmedicinska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
BB-avdelninghttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/synnytysvuodeosasto-1-ja-2.aspxBB-avdelningÅucs Stamsjukhus, ÅboKvinnokliniken
BB-avdelning 3https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/synnytysvuodeosasto-3.aspxBB-avdelning 3Åucs Stamsjukhus, ÅboKvinnokliniken
Canceravdelning 1https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/Syopaosasto-1.aspxCanceravdelning 1Åucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Cancerpoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/Syopapoliklinikka.aspxCancerpoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Intensivvårdsavdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/teho-osasto.aspxIntensivvårdsavdelningenÅucs Stamsjukhus, ÅboPerioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling
Endoproteskirurgihttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/tekonivelkirurgia.aspxEndoproteskirurgiÅucs Kirurgiska sjukhusStöd- och rörelseorganens sjukdomar
Åtgärdspoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/toimenpidepoliklinikka.aspxÅtgärdspoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Traumavårdhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/Traumat.aspxTraumavårdÅucs Stamsjukhus, ÅboStöd- och rörelseorganens sjukdomar
Traumatologiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/traumatologian-poliklinikka.aspxTraumatologiska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboStöd- och rörelseorganens sjukdomar
Arbetsmedicinska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/tyolaaketieteen-poliklinikka.aspxArbetsmedicinska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Urologiska avdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/Urologian-osasto.aspxUrologiska avdelningenÅucs Stamsjukhus, ÅboKliniken för bukkirurgi och urologi
Dialysavdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/dialyysi.aspxDialysavdelningenÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Kompetenscentrum Fabrys sjukdomhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/fabryn-taudin-osaamiskeskus.aspxKompetenscentrum Fabrys sjukdomÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Foniatriska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/foniatrian-poliklinikka.aspxFoniatriska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Fysiatriska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/fysiatrian-poliklinikka.aspxFysiatriska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboStöd- och rörelseorganens sjukdomar
Fysioterapi R23Chttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/fysioterapia-R23C.aspxFysioterapi R23CÅucs Stamsjukhus, ÅboExperttjänster
Fysioterapi R93Xhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/fysioterapia-R93X.aspxFysioterapi R93XÅucs Stamsjukhus, ÅboExperttjänster
Fysioterapi TF1https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/fysioterapia-TF1.aspxFysioterapi TF1Åucs Stamsjukhus, ÅboExperttjänster
Gastroenterologiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/Gastroenterologian-poliklinikka.aspxGastroenterologiska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboKliniken för bukkirurgi och urologi
Internmedicinska vårdavdelningen 2https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sisatautivuodeosasto-2.aspxInternmedicinska vårdavdelningen 2Åucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Polikliniken för könssjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sukupuolitautien-poliklinikka.aspxPolikliniken för könssjukdomarÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Kliniken för mun- och käksjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/suu-ja-leukasairauksien-klinikka.aspxKliniken för mun- och käksjukdomarÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Hjärtavdelning 1 och 2https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sydanosasto-1-ja-2.aspxHjärtavdelning 1 och 2Åucs Stamsjukhus, ÅboHjärtcentret
Hjärtpolikliniken Åbohttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sydanpoliklinikka.aspxHjärtpolikliniken ÅboÅucs Stamsjukhus, ÅboHjärtcentret
Hjärtinterventionhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sydantoimenpideosasto.aspxHjärtinterventionÅucs Stamsjukhus, ÅboHjärtcentret
Hjärtövervakningen och hjärtavdelning 3https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sydanvalvonta-ja-sydanosasto.aspxHjärtövervakningen och hjärtavdelning 3Åucs Stamsjukhus, ÅboHjärtcentret
Förlossningsavdelninghttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/synnytysosasto.aspxFörlossningsavdelningÅucs Stamsjukhus, ÅboKvinnokliniken
Allergienhetenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/allergiayksikko.aspxAllergienhetenÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Regionala hjälpmedelscentralenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/alueellinen-apuvalinekeskus.aspxRegionala hjälpmedelscentralenÅucs Reso sjukhusExperttjänster
Ortopedisk veckoavdelning (nedre extremitet)https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/artro.aspxOrtopedisk veckoavdelning (nedre extremitet)Åucs Kirurgiska sjukhusStöd- och rörelseorganens sjukdomar
Stomipoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/avannepoliklinikka.aspxStomipoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboKliniken för bukkirurgi och urologi
CVA-övervakninghttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/avh-valvonta.aspxCVA-övervakningÅucs Stamsjukhus, ÅboNeurocentrum
Barnortopediska idrottspoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/barnortopediska-idrottspolikliniken.aspxBarnortopediska idrottspoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Centern för reumatologi och klinisk immunologihttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/centern-for-reumatologi-och-klinisk-immunologi.aspxCentern för reumatologi och klinisk immunologiÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
PET-centrumhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/pet-keskus.aspxPET-centrumÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Plastik- och allmänkirurgiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/plastiikka-ja-yleiskirurgian-poliklinikka.aspxPlastik- och allmänkirurgiska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, Åbo
Vårdavdelning för plastik- och allmänkirurgihttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/plastiikka-ja-yleiskirurgian-vuodeosasto.aspxVårdavdelning för plastik- och allmänkirurgiÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Vårdavdelningen för reumatologihttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/reumatautien-vuodeosasto.aspxVårdavdelningen för reumatologiÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Strålbehandlingspoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/Sadehoitopoliklinikka.aspxStrålbehandlingspoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Ryggpatienterhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/selkakirurgia.aspxRyggpatienterÅucs Kirurgiska sjukhusStöd- och rörelseorganens sjukdomar
Ögonpoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/silmapoliklinikka.aspxÖgonpoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Vårdavdelningen för ögonsjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/silmatautien-vuodeosasto.aspxVårdavdelningen för ögonsjukdomarÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Internmedicinska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/sisatautien-poliklinikka.aspxInternmedicinska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Modersmjölkcentralenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/aidinmaitokeskus.aspxModersmjölkcentralenÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Mödrapoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/aitiyspoliklinikka.aspxMödrapoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboKvinnokliniken
Polikliniken för hjärnskadorhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/aivovammapoliklinikka.aspxPolikliniken för hjärnskadorÅucs Stamsjukhus, ÅboNeurocentrum
Trafikmedicinska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/ajopoli.aspxTrafikmedicinska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Internmedicinska vårdavdelningen 1 och inre medicinsk övervakninghttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/akuuttisisatautiosasto-1.aspxInternmedicinska vårdavdelningen 1 och inre medicinsk övervakningÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Njurcentralens vårdavdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/munuaiskeskus.aspxNjurcentralens vårdavdelningenÅucs Stamsjukhus, ÅboMedicinska
Avdelningen för kvinnosjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/Naistentautien-osasto.aspxAvdelningen för kvinnosjukdomarÅucs Stamsjukhus, ÅboKvinnokliniken
Polikliniken för kvinnosjukdomarhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/naistentautien-poliklinikka.aspxPolikliniken för kvinnosjukdomarÅucs Stamsjukhus, ÅboKvinnokliniken
Synpoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/nakopoliklinikka.aspxSynpoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Neurokirurgiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/neurokirurgian-poliklinikka.aspxNeurokirurgiska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboNeurocentrum
Neurokirurgiska vårdavdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/neurokirurgian-vuodeosasto.aspxNeurokirurgiska vårdavdelningenÅucs Stamsjukhus, ÅboNeurocentrum
Neurologiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/neurologian-poliklinikka.aspxNeurologiska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboNeurocentrum
Akut kirurgihttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/operatiivinen-paivystysosasto.aspxAkut kirurgiÅucs Stamsjukhus, ÅboKliniken för bukkirurgi och urologi
Undervisningspoliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/opetuspoliklinikka.aspxUndervisningspoliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboKliniken för bukkirurgi och urologi
Ortopediska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/ortopedian-poliklinikka.aspxOrtopediska poliklinikenÅucs Kirurgiska sjukhusStöd- och rörelseorganens sjukdomar
Dagkirurgiska avdelningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/paivakirurgian-osasto.aspxDagkirurgiska avdelningenÅucs Stamsjukhus, ÅboOperativ verksamhet och cancersjukdomar
Intensivvårdsavdelningen för barnhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-teho-osasto.aspxIntensivvårdsavdelningen för barnÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Barnkirurgiska mottagningenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-urologian-ja-gastrokirurgian-poliklinikka.aspxBarnkirurgiska mottagningenÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Buk- och gastroenterologiska polikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-vatsa-ja-suolistotautien-poliklinikka.aspxBuk- och gastroenterologiska polikliniken för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Allmänpediatriska polikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-yleispediatrian-poliklinikka.aspxAllmänpediatriska polikliniken för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Barnkirurgiska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lastenkirurgian-poliklinikka.aspxBarnkirurgiska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Barnneurologiska dagsjukhuset och poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lastenneurologinen-paivasairaala-ja-poliklinikka.aspxBarnneurologiska dagsjukhuset och poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Operationsavdelningen vid Åucs kirurgiska sjukhus https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/leikkausosasto-ks.aspxOperationsavdelningen vid Åucs kirurgiska sjukhus Åucs Kirurgiska sjukhusPerioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling
Operationsavdelning T (Åucs T-sjukhuset)https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/leikkausosasto-t.aspxOperationsavdelning T (Åucs T-sjukhuset)Åucs Stamsjukhus, ÅboPerioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling
Njur- och organtransplantationspolikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-munuais-ja-elinsiirtopoliklinikka.aspxNjur- och organtransplantationspolikliniken för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Undervisningspolikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-opetuspoliklinikka.aspxUndervisningspolikliniken för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Ortopediska polikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-ortopedian-poliklinikka.aspxOrtopediska polikliniken för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Avdelningen för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-osasto.aspxAvdelningen för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Dagsjukhuset för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-paivasairaala.aspxDagsjukhuset för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Jouren för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-paivystyspoliklinikka.aspxJouren för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Reumatismpolikliniken för barn och ungahttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-reumatologian-poliklinikka.aspxReumatismpolikliniken för barn och ungaÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
Socialpediatriska poliklinikenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sidor/lasten-ja-nuorten-sosiaalipediatrian-poliklinikka.aspxSocialpediatriska poliklinikenÅucs Stamsjukhus, ÅboBarn- och ungdomskliniken
AD2-röntgenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/a-rontgen-940.aspxAD2-röntgenÅucs Stamsjukhus, ÅboBilddiagnostik
Dentalia-tandröntgen, avd. 944https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/hammasrontgen-944.aspxDentalia-tandröntgen, avd. 944Åucs Stamsjukhus, ÅboBilddiagnostik
Loimaa röntgenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/loimaan-rontgen-147.aspxLoimaa röntgenÅucs Loimaa sjukhusBilddiagnostik
TG2 Jourröntgenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/paivystysrontgen-942.aspxTG2 JourröntgenÅucs Stamsjukhus, ÅboBilddiagnostik
Reso röntgenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/raision-rontgen-143.aspxReso röntgenÅucs Reso sjukhusBilddiagnostik
Salo röntgenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/salon-rontgen-148.aspxSalo röntgenÅucs Salo sjukhusBilddiagnostik
TC2 röntgenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/t2-rontgen-947.aspxTC2 röntgenÅucs Stamsjukhus, ÅboBilddiagnostik
TE4 röntgenavdelninghttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/t4-rontgenosasto-941.aspxTE4 röntgenavdelningÅucs Stamsjukhus, ÅboBilddiagnostik
TE4 interventionell radiologihttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/toimenpideradiologia-946.aspxTE4 interventionell radiologiÅucs Stamsjukhus, ÅboBilddiagnostik
Åboland röntgenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/turunmaa-aboland-rontgen-149.aspxÅboland röntgenÅbolands sjukhusBilddiagnostik
Åucs Kirurgiska sjukhusets röntgenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/tyks-kirurgisen-sairaalan-rontgen-141.aspxÅucs Kirurgiska sjukhusets röntgenÅucs Kirurgiska sjukhusBilddiagnostik
U-röntgenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/u-rontgen-945.aspxU-röntgenÅucs Stamsjukhus, ÅboBilddiagnostik
Nystads röntgenhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to11/radiologi/Sidor/uudenkaupungin-rontgen-146.aspxNystads röntgenÅucs Vakka-Suomi sjukhusBilddiagnostik
Patologi, avdelning 937https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/patologia/Sidor/patologia-osasto-937.aspxPatologi, avdelning 937Åucs Stamsjukhus, ÅboLaboratorium
Laboratoriet på Tallbackens hälsostation, Tykslab avd. 131https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/131-mantymaen-terveysaseman-laboratorio.aspxLaboratoriet på Tallbackens hälsostation, Tykslab avd. 131Annan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Åbo stadssjukhus, Tykslab avd. 131https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/131-turun-kaupunginsairaala.aspxLaboratoriet på Åbo stadssjukhus, Tykslab avd. 131Annan enhetLaboratorium
Hantverkaregatans laboratorium, Tykslab avd. 132https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/132-kasityolaiskatu.aspxHantverkaregatans laboratorium, Tykslab avd. 132Annan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Kråkkärrets hälsostation, Tykslab avd. 133https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/133-nisse-kavonkatu.aspxLaboratoriet på Kråkkärrets hälsostation, Tykslab avd. 133Annan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Härkätie hälsovårdscentralhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/137-harkatie.aspxLaboratoriet på Härkätie hälsovårdscentralAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Pemar-Sagu hälsovårdscentral, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/138-paimion-sauvon-terveyskeskus.aspxLaboratoriet på Pemar-Sagu hälsovårdscentral, TykslabAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Reso sjukhus, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/139-raisio.aspxLaboratoriet på Reso sjukhus, TykslabÅucs Reso sjukhusLaboratorium
Laboratoriet på Masku hälsovårdscentral, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/180-maskun-terveyskeskuksen-laboratorio.aspxLaboratoriet på Masku hälsovårdscentral, TykslabAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Virmo hälsovårdscentral, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/181-mynamaki.aspxLaboratoriet på Virmo hälsovårdscentral, TykslabAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Vemo hälsostation, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/182-vehmaa.aspxLaboratoriet på Vemo hälsostation, TykslabAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Loimaa kretssjukhus, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/183-loimaa.aspxLaboratoriet på Loimaa kretssjukhus, TykslabÅucs Loimaa sjukhusLaboratorium
Tykslab Salo https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/184-salon-aluesairaala.aspxTykslab Salo Åucs Salo sjukhusLaboratorium
Laboratoriet på Åbolands sjukhus, Tykslab avd. 185https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/185-turunmaa.aspxLaboratoriet på Åbolands sjukhus, Tykslab avd. 185Åbolands sjukhusLaboratorium
Laboratoriet på Vakka-Suomi sjukhus, Tykslab avd. 186https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/186-vakka-suomi.aspxLaboratoriet på Vakka-Suomi sjukhus, Tykslab avd. 186Åucs Vakka-Suomi sjukhusLaboratorium
Laboratoriet på Bjärnå hälsostation, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/187-pernion-terveysasema.aspxLaboratoriet på Bjärnå hälsostation, TykslabAnnan enhetLaboratorium
T-sjukhusets polikliniska provtagning, Tykslab avd. 933/Thttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/933-polikliininen-naytteenotto.aspxT-sjukhusets polikliniska provtagning, Tykslab avd. 933/TÅucs Stamsjukhus, ÅboLaboratorium
Laboratoriet på Alastaro hälsostation (Tykslab)https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/alastaron-terveysaseman-laboratorio.aspxLaboratoriet på Alastaro hälsostation (Tykslab)Annan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Halikko hälsostation (Tykslab)https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/halikon-terveysasema.aspxLaboratoriet på Halikko hälsostation (Tykslab)Annan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Koski hälsostation (Tykslab)https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/kosken-terveysaseman-laboratorio.aspxLaboratoriet på Koski hälsostation (Tykslab)Annan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Gustavs hälsostation (Tykslab)https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/kustavin-terveysaseman-laboratorio.aspxLaboratoriet på Gustavs hälsostation (Tykslab)Annan enhetLaboratorium
Letala Hälsovårdscentralhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/Laitilan-terveyskeskus.aspxLetala HälsovårdscentralAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på S:t Mårtens hälsostation (Tykslab)https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/marttilan-terveysaseman-laboratorio.aspxLaboratoriet på S:t Mårtens hälsostation (Tykslab)Annan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Oripää hälsostation, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/oripaan-terveysaseman-laboratorio.aspxLaboratoriet på Oripää hälsostation, TykslabAnnan enhetLaboratorium
Åucs, A-sjukhusets polikliniska provtagning, avd. 931https://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/osasto-931-a-sairaala.aspxÅucs, A-sjukhusets polikliniska provtagning, avd. 931Åucs Stamsjukhus, ÅboLaboratorium
Laboratoriet på Pyhäranta hälsostation, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/pyharanta.aspxLaboratoriet på Pyhäranta hälsostation, TykslabAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Runosbackens hälsostation, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/runosmaen-terveysaseman-laboratorio.aspxLaboratoriet på Runosbackens hälsostation, TykslabAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Rusko hälsovårdscentralhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/ruskon-terveyskeskuksen-laboratorio.aspxLaboratoriet på Rusko hälsovårdscentralAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Sagu hälsostation, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/sauvon-terveysaseman-laboratorio.aspxLaboratoriet på Sagu hälsostation, TykslabAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Tövsala hälsostation, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/taivassalon-terveysaseman-laboratorio.aspxLaboratoriet på Tövsala hälsostation, TykslabAnnan enhetLaboratorium
Laboratoriet på Tarvasjoki hälsostation, Tykslabhttps://www.vsshp.fi/sv/toimipaikat/tyks/to12/tykslab/Sidor/tarvasjoen-terveysaseman-laboratorio.aspxLaboratoriet på Tarvasjoki hälsostation, TykslabAnnan enhetLaboratorium

Ändrat: 16.4.2021 15:02