Hoppa över menyer

Rehabiliteringspsykiatriska arbetsgruppen i Åbo

Kontaktuppgifter

Telefon

02 314 5177

Adress

Kurjenmäenkatu 4
hus 38 B, 3. våning
20700 Turku (karta)

Öppettider

Mån–tors kl. 8–15.30
Fre kl. 8–15

Fax

02 314 5640

Hus 38.

Rehabiliteringspsykiatriska arbetsgruppen i Åbo

​Rehabiliteringspsykiatriska arbetsgruppen i Åbo ger i första hand terapi för åbobor i åldern 18–69 år. Ofta är orsaken till vårdbehovet psykossjukdom. Terapin syftar till att förhindra psykosåterfall och att hjälpa patienten att hitta sina resurser i vardagen. Målet med rehabiliteringen är att stöda och förbättra patientens övergripande funktionsförmåga och livskontroll.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Under vården undersöker vi patientens psykiska och fysiska mående och utreder livssituationen. Under terapiförhandlingarna kommer vi tillsammans med patienten överens om lämpliga individuella behandlingsmetoder. Patientens släktingar och närstående får gärna vara med om att planera och förverkliga behandlingen. En multiprofessionell arbetsgrupp utverkar behandlingen. Arbetsgruppen består av läkare, vårdpersonal, psykolog, socialarbetare, ergoterapeut, sysselsättningsledare, fysioterapeut och idrottsinstruktör.

Behandlingsmetoderna omfattar arbete med egenvårdare, medicinering, aktiviteter för individen och familjen samt gruppaktiviteter för att förbättra patientens funktionsförmåga och livskontroll, hembesök och nätverksmöten. Vid behov kan terapin kompletteras med socialservice, psykologiska utredningar, ergoterapi eller psykofysisk fysioterapi. Vi erbjuder också servicehandledning och stöd för planering av utbildning och sysselsättning. Vid behov samarbetar vi med primärhälsovården, student- och företagshälsovården, socialförvaltningen och tredje sektorn.

Bra att veta

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och förbättrar kvaliteten. Du kan ge oss respons gällande din vård.

Psykporten.fi, som finns under Hälsobyn.fi, är en webbaserad tjänst som sakkunniga och patienter inom specialsjukvården har utvecklat. På Psykportens sidor hittar du ytterligare information om psykos.

Mina Kanta-sidorna hittar du dina egna hälsouppgifter och recept.

Päivitetty: 10.6.2021 16:21