Hoppa över menyer

Psykosavdelning P5

​Kontaktuppgifter

Telefon

02 314 5266

Adress

Halikko sjukhus
Toivola-hus, vån. 2
Märyntie 1
25250 Märynummi (karta)

Besökstider

Varje dag kl. 8–20

Besök enligt överenskommelse

Halikko sjukhus.

Psykosavdelning P5

Psykosavdelning P5 är en sluten, rehabiliterande mottagningsavdelning med 16 patientplatser. Vi utreder och vårdar patienter i åldern 18–69 år vars psykiska tillstånd förutsätter sjukhusvård. Orsaken till intagning på sjukhus är ofta psykosåterfall som lett till svårigheter för patienten att klara sig i vardagen med bibehållen funktionsförmåga. På avdelningen utförs också individuellt anpassade, kortare rehabiliteringsperioder som stöder patientens funktion inom öppna vården.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Vi vårdar såväl patienter som inskrivs frivilligt som sådana som vårdas oberoende av sin vilja. Mentalvårdslagen stadgar när vård oberoende av patientens vilja behövs. Undersökningarna och vården planeras tillsammans med patienten under ett vårdmöte, där läkare och sjukskötare och, beroende på omständigheterna, också patientens stödnätverk deltar, t.ex. anhöriga eller vårdare inom öppna vården. Patienten vårdas av ett multiprofessionellt team: läkare, psykolog, socialarbetare, skötare, ergoterapeut, sysselsättningsledare och fysioterapeut.

Under vårdperioden uppföljs patientens psykiska och fysiska mående och hens livssituation utreds. Väsentliga element i vården är personlig skötare, involvering av familjen, läkemedelsbehandling och individuellt anpassade gruppaktiviteter. Varje patient tilldelas två personliga skötare strax efter intagningen. De personliga skötarna stöder patientens återhämtning genom diskussion, positivt beaktande och genom att informera om sjukdomen och hur den sköts. Vid behov kan vården kompletteras med socialservice, psykologiska utredningar, ergoterapi eller psykofysisk fysioterapi.

Utrymmen

Rummen på avdelningen är avsedda för 1–4 patienter. I patientrummen finns en guide för patienter som berättar bl.a. om avdelningens verksamhet. Det finns också gemensamma utrymmen och en anslagstavla med information om avdelningens verksamhet och om de enskilda skötarnas arbetsturer.

I dagsalen och de övriga gemensamma utrymmena finns tillgång till teve och i dessa utrymmen kan man ta det lugnt – läsa, spela spel och diskutera. Dagsalen fungerar som matsal. På avdelningen kan man också koka kaffe.

Patienten kan använda sin mobiltelefon, dator eller andra kommunikationsmedel på avdelningen. Dessutom finns tillgång till patienttelefon. Användningen av kommunikationsmedel kan begränsas om vården påkallar.

Patienten ansvarar själv för den egendom hen använder. Värdeföremål kan på patientens begäran eller av vårdrelaterade orsaker förvaras i låsbart fack i avdelningskansliet.

Bra att veta

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och förbättrar kvaliteten. Du kan ge oss respons gällande din vård.

Psykporten.fi, som finns under Hälsobyn.fi, är en webbaserad tjänst som sakkunniga och patienter inom specialsjukvården har utvecklat. På Psykportens sidor hittar du ytterligare information om psykos.

Mina Kanta-sidorna hittar du dina egna hälsouppgifter och recept.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

Päivitetty: 10.5.2022 13:14