Hoppa över menyer

Neuropsykiatriska arbetsgruppen vid Åucs

​Kontaktuppgifter

Telefon

02 313 7382

Besöksadress

Åucs Raisio sjukhus,
Sairaalakatu 5, Reso
(karta)

Telefontider

Mån–tors kl. 8.15–15 
Fre kl. 8.15–14

Neuropsykiatriska arbetsgruppen vid Åucs

Den neuropsykiatriska arbetsgruppen vid Åucs mottar för undersökningar myndiga vuxna personer med någon utvecklingsmässig neuropsykiatrisk störning (t.ex. ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom). Symtomen på utvecklingsmässiga neuropsykiatriska störningar framkommer redan under barndomen och ungdomsåren. Behandlingen av dessa tillstånd i vuxen ålder är därför inte särskilt brådskande.

Den neuropsykiatriska polikliniken producerar också vårdrekommendationer, rehabiliteringsplanering och konsultationer för läkare som sköter dessa patienter.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

Tyvärr har kön till den neuropsykiatriska arbetsgruppen vid Åucs vuxit och därför är väntetiderna för närvarande långa.

Vi behandlar remisserna i den ordning de inkommer. Skyndsamhetsbedömningen görs av läkare. Vi postar uppgifterna om tidsbokningen genast sedan din remiss har behandlats.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Päivitetty: 15.7.2021 10:12