Siirry sisältöön

Neuropsykiatriska arbetsgruppen vid Åucs

​Kontaktuppgifter

Telefon

050 472 9101

Besöksadress

Åucs Raisio sjukhus,
Sairaalakatu 5, Reso

(karta)

Öppettider

Mån–fre kl. 8–16

Neuropsykiatriska arbetsgruppen vid Åucs

Den neuropsykiatriska arbetsgruppen vid Åucs mottar för undersökningar myndiga vuxna personer med någon utvecklingsmässig neuropsykiatrisk störning (t.ex. ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom).  Symtomen på utvecklingsmässiga neuropsykiatriska störningar framkommer redan under barndomen och ungdomsåren. Behandlingen av dessa tillstånd i vuxen ålder är därför inte särskilt brådskande.

 

Den neuropsykiatriska polikliniken producerar också vårdrekommendationer, rehabiliteringsplanering och konsultationer för läkare som sköter dessa patienter.

 

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

Tyvärr har kön till den neuropsykiatriska arbetsgruppen vid Åucs vuxit och därför är väntetiderna för närvarande långa.

 

Vi behandlar remisserna i den ordning de inkommer.  Skyndsamhetsbedömningen görs av läkare. Vi postar uppgifterna om tidsbokningen genast sedan din remiss har behandlats.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Päivitetty: 2.6.2020 16:38