Hoppa över menyer

Ungdomspsykiatriska avdelningen J1

Kontaktuppgifter

Telefon

02 313 1717

Adress

Kommunalsjukhusvägen 20,
Hus 4, vån. 3
20700 Åbo (karta)

Ungdomspsykiatriska avdelningen J1

På ungdomspsykiatriska avdelningen J1 utreder och vårdar vi ungdomar i åldern 13–17 år, då öppenvårdstjänsterna som erbjuds av primärhälsovården och ungdomspsykiatrin inte räcker till.  

Avdelningen är sluten, har 10 platser och arbetar dygnet runt.  Patienter tas in på avdelningen antingen via jouren eller på läkarremiss.  

Behov av avdelningsvård kan uppstå bl.a. på grund av  

  • akut mental störning,
  • allvarlig lynnes- eller beteendestörning,  
  • självdestruktivitet eller
  • allvarlig ätstörning

Undersöknings- och vårdperioderna varierar enligt behov och kan vara mellan några dygn och flera veckor.

På avdelningen är rummen avsedda för 2–3 personer.  Dessutom finns det hemtrevliga gemensamma utrymmen för samvaro och aktiviteter, gemensamma toaletter, dusch och bastu samt rum för avslappning och isolering.

Sjukhusskolan

Barn och unga har rätt till grundutbildning också under sjukhustiden. Elever med läroplikt ges skolundervisning då de vårdas på Åucs avdelningar och polikliniker.

Sjukhusskolan ansvarar för undervisningen av skolbarn i grundskoleålder som vårdas på någon av Åucs avdelningar.  Vi samarbetar tätt med elevens egen skola.  På detta sätt säkras att eleven kan återvända till sin egen skolmiljö så smidigt som möjligt efter undersöknings- och vårdperioden på sjukhuset.  ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Päivitetty: 17.11.2022 13:18