Hoppa över menyer

Ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i Loimaa

Kontaktuppgifter

Telefon

02 313 8396

Adress

Seppälänkatu 15-17
32200 Loimaa

Öppettider

Mån–tors kl. 8–15
Fre kl. 8–14

 

Ingång till arbetsgruppen.

Ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i Loimaa

Åucs ungdomspsykiatriska arbetsgrupp i Loimaa vårdar ungdomar med mentala problem och deras familjer.  Följande kommuner omfattas av servicen som erbjuds av ungdomspsykiatriska arbetsgruppen i Loimaa: Loimaa, Pöytis, Oripää, Punkalaidun, Vittis.

Vi tar emot remisser som gäller ungdomar i ålder 13–18 år och även 19 år, om personen har fått vård vid Åucs ungdomspsykiatriska enhet senast inom ett år. Vårdförhållandet vid ungdomspsykiatrin upphör i allmänhet senast då personen fyller 20 år.

Ungdomarna blir delaktiga av arbetsgruppens verksamhet på läkarremiss. Konsultationshjälp finns att få med låg tröskel också utan remiss. Ungdomar som är i behov av jourmässig ungdomspsykiatrisk bedömning eller vård styrs i huvudsak till de centrala ungdomspsykiatriska tjänsterna som Åucs erbjuder.

 

Bland annat följande situationer hos den unga kan medföra behov av undersökning eller vård inom den ungdomspsykiatriska arbetsgruppen:

  • allvarliga depressions- eller ångestsymtom,
  • självdestruktivitet eller  
  • symtom som tyder på ätstörning.

En bedömning kan också behövas om den unga har svårt nedsatt funktionskapacitet eller om beteendet blivit klart avvikande från det beteende man förväntar sig av personer i motsvarande ålder.

Vi besvarar remissen skriftligt eller ordnar en besökstid för den unga.  Under detta första besök sker en mer grundlig genomgång av situationen och teamet uppgör en plan för en utrednings- eller vårdperiod. Vården är individuell och uppgörs så att den svarar på behoven hos den enskilda unga och familjen.  Alla inom vårdteamet har tystnadsplikt. Besöken är kostnadsfria. ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Päivitetty: 17.11.2022 13:15