Hoppa över menyer

Beroendepsykiatriska avdelning R1

​Kontaktuppgifter

Adress

Kommunalsjukhusvägen 20

hus 4, K-våning

20700 Åbo (karta)

Telefon

02 314 5474

Avdelningen är öppen dygnet runt. 

Besök enligt överenskommelse.


Beroendepsykiatriska avdelning R1

Det finns 12 patientplatser på beroendepsykiatriska avdelningen R1. Det är frågan om en sluten avdelning, där patienterna vårdas antingen mot sin vilja eller frivilligt. 

Patienterna som vårdas på avdelningen har samtidigt svårt drogberoende eller funktionellt beroende och svår psykiatrisk störning.  På avdelningen vårdas också patienter med opioidberoende, där den inledande fasen av substitutionsbehandlingen genomförs. Dessutom finns avdelningen till för öppenvårdspatienter som behöver kortare vårdintervention.

Den genomsnittliga vårdtiden är 2–4 veckor. Vid vårdperiodens slut ombesörjer avdelningspersonalen att patientens öppenvårdskontakter fungerar och ser till att patientens utkomst och boende är så väl ordnade som möjligt.

Vården planeras och genomförs av ett multiprofessionellt team på avdelningen:

  • avdelningsläkare
  • avdelningsskötare
  • avdelningssekreterare
  • socialarbetare
  • psykolog
  • ergoterapeut samt
  • vårdpersonal

Under tiden på avdelningen vårdas patienten främst av 1–2 egenvårdare som träffar patienten enligt vårdplanen och dessutom vid behov.  Patienten och avdelningsläkaren träffas enligt vårdplanen minst en gång per vecka.  En del av vårdmötena kan också bestå av mer omfattande nätverksmöten där öppenvårdsansvariga, boendeansvariga o.a. aktörer ingår.

Päivitetty: 23.6.2021 13:51