Hoppa över menyer

Den psykiatriska neuromodulationsenheten

Kontaktuppgifter

Telefon

02 313 8771

Besöksadress

Åucs Stamsjukhus
U-sjukhus, A-del, 2. våning
ingång 3 A
(Kinakvarngatan 4–8)
PL 52, 20521 Åbo

TMS-vård ingång:

Åucs Stamsjukhus
U-sjukhus, C-del, 7. våning
ingång 3 A    
 

Den psykiatriska neuromodulationsenheten

Den psykiatriska neuromodulationsenheten ansvarar centralt inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för genomförandet av neuromodulationsbehandlingar för patienter med psykiatriska sjukdomar. Behandlingsformerna utgörs av elbehandling (ECT), ketamininfusionsbehandling, transkraniell magnetstimulationsbehandling (TMS) och transkraniell elektrisk stimulationsbehandling med likström (tDCS).

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

En läkare i specialiseringstjänst, en sjukskötare och en avdelningssekreterare arbetar inom arbetsgruppen. Under de dagar då ECT-behandlingar ges, arbetar också en anestesiläkare och anestesiskötare inom enheten.

Den psykiatriska neuromodulationsenheten hör till kompetenscentret för neuromodulationsbehandling och är en av spetsenheterna inom Åucs år 2019.

Päivitetty: 16.6.2021 14:06